Az OGÉT 2024 konferencián bemutatott cikkek szekció szerinti leosztása

Authors

Abstract

Plenáris előadások
Térdprotézis kopásának numerikus vizsgálata a protézis méretének függvényében
Numerical study of knee prosthesis wear as a function of prosthesis size

FEKETE Gusztáv, JÁNOSI Endre

A mesterséges intelligencia módszereinek helye a szimuláció alapú mérnöki optimalizálási feladatok megoldásában
The application of artificial intelligence techniques to simulation-based engineering optimization tasks

HURI Dávid, MANKOVITS Tamás

Megoldások a sorozatgyártás kihívásaira
Solutions for the challenges of mass production

LOSONCZI István, BONDÁR Zoltán

 

 

Általános gépészet – mechanika,
numerikus szimulációk, szimulációk, transzdiszciplináris gépészeti témák

Versenyautók delfinező rezgéseinek költséghatékony modellezése
Reduced order modelling of porpoising in race cars

BAUER Balázs, HABIB Giuseppe

Tipikus hibák a műszaki mechanikai alkatrészek műhelyrajzain
Typical errors in technical drawings of mechanical parts

BENEDEK Szabolcs, SÁNDORFI Viktor

Alumínium profilok belső furatának terhelhetősége gépépítési szempontból
Internal bore load capacity of aluminium profiles for mechanical engineering

BESENYEI István, BIHARI Zoltán

Turbófeltöltő tengelyének dinamikai vizsgálata szimulációs eljárásokkal
Dynamic evaluation of a turbocharger shaft, using simulation tools

BOROS Máté, PESTHY Márk

Generatív tervezés és mesterséges intelligencia a tervezésben
Generative design and artificial intelligence in design process

CZIFRA György

Furuta-inga tervezése képfeldolgozást megvalósító szabályozáshoz
Design of a Furuta pendulum for visual control

ENDRÉSZ Balázs, STÉPÁN Gábor

A Mooney-Rivlin-féle hiperelasztikus anyagmodell stabilitási vizsgálata többtengelyű terhelések esetén
Stability study of the compressible Mooney-Rivlin hyperelastic model

FODOR Balázs, KOSSA Attila

Kiterjesztett valóság a műszaki oktatásban
Augmented reality in technical education

FORGÓ Zoltán, GÁL Károly, PÁSZTOR Judit, EGYED-FALUVÉGI Erzsébet

Inverz inga biztonságkritikus szabályzásának vizsgálata korlátolt beavatkozás mellett
Safety-Critical Control of inverted pendulum with input constraint

GÁCSI László, KISS Ádám

Egy házi-készítésű tüzelőanyag-adagolórendszer néhány sajátossága
Some features of a homemade fuel-dosirung system

ILYÉS Szilárd, PÁSZTOR Judit

Érzékenységi vizsgálat a reaktortartályban fellépő termikus sokk okozta feszültségekre végeselem analízis segítségével
Sensitivity analysis of stresses caused by pressurized thermal shock in a reactor pressure vessel using finite element analysis

KISS László, SPISÁK Bernadett

Mikrobuborékokkal történő ammóniagyártás energiaigényének vizsgálata
Analyzing the energy intensity of producing ammonia by microbubbles

KUBICSEK Ferenc, HEGEDŰS Ferenc

Károsodási paraméterek meghatározása small punch vizsgálat és numerikus szimuláció segítségével
Damage parameters identification with small punch test and numerical simulation

KULCSÁR Benedek, SPISÁK Bernadett, ERDEI Réka

A száraz súrlódás néhány modelljének numerikus vizsgálata
Numerical analysis of some of the models describing dry friction

LICSKÓ Gábor

CT felvételek alapján történő 3D rekonstrukció
Testing the accuracy of CT image-based 3D reconstruction

MANÓ Sándor, FEGYVERNEKI Bence, CSERNÁTONY Zoltán

Szimuláció alapú stabilitásvizsgálat állapotfüggő időkésésű modellekben
Simulation based stability analysis in state-dependent delay

MARTINOVICH Kristóf, BACHRATHY Dániel

Tribológiai kísérletek érzékenysége a felhasznált próbatestek pozícionálására
Sensitivity of Tribological Experiments to Specimen Positioning

NAGY András Lajos, PEPÓ Máté

Buborék interakciók vizsgálata a szonokémiaban
Investigation of bubble interactions in sonochemistry

NAGY Dániel, HEGEDŰS Ferenc

Diszkrételemes módszerek implementációja grafikus processzorokra numerikus talajszimulációk gyorsításához
Implementation of discrete element methods on GPUs to speed up numerical soil simulations

NAGY Dániel, PÁSTHY László, TAMÁS Kornél

Rekonstrukciós megoldások CT felvétel alapján készített állkapocsra
Reconstruction solutions for a jaw based on a CT scan

PAPP Klaudia, PIROS I. Attila

Elliptikus héjak átpattanását meghatározó kritikus paraméterek numerikus és kísérleti vizsgálata
Experimental and numerical characterization of critical parameters in elliptical¬ shell snap-throughh

PIRI Barnabás, BEREZVAI Szabolcs

Ütközési sokk hatásainak modellezése MEMS szenzorban
Modelling the effects of impact shock in a MEMS sensor

PLAVECZ Lambert, KARAP Attila, BEREZVAI Szabolcs

Szorpciós izoterma mérőállomás megtervezése és beüzemelése
Planning and construction of a sorption isotherm laboratory equipment

POÓS Tibor, SOR Levente

Forgó testben történő hővezetés szimulációja és mérése kerékpár tárcsafék példáján
Simulation and measurement of heat conduction in a rotating disc on the topic of a bicycle disc brake

RITTGASSZER Tamás

Rázórosták forgórész-elrendezésének hatása a mechanikai szinkronizációra
Numerical Study of Self-Synchronization Phenomenon in Vibrating Screens

SZABÓ Márton, HABIB Giuseppe

Technológiai folyamatok vizsgálata energetikai és exergetikai módszerrel
Analysis of technological process using energetic and exergetic nethods

TIMÁR Imre, HORVÁTH Pál, ÁRPÁD István Walter

Virtuális beteg adatbázis létrehozása érrendszeri modellel
Creating a virtual patient database with a vascular system model

VIHAROS Márta Judit, WÉBER Richárd, GYÜRKI Dániel, PAÁL György

 

Anyagtudomány és technológia –
korszerű mérnöki anyagok, anyagvizsgálat, hegesztés, alakítás, hőkezelés

Additívan gyártott 316L próbatestek elektrokémiai korróziós vizsgálata
Electrochemical corrosion measurements of additively manufactured 316L specimens

BREZNAY Csaba, VARBAI Balázs

Politejsav alapú szakítópróbatest fröccsöntő szerszámának szimulációs módszerrel történő optimalizálása
Optimisation of a polylactic acid based tensile specimen injection molding tool by simulation method

CSÖRGŐ Zsombor László, SEMPERGER Orsolya Viktória, KOVÁCS Sándor, NÉMETH Násfa Zsuzsanna, KISS László

Egyedi koptatógép tervezèse fèmporszórt kultivátor kapatagok kopásvizsgalata céljából
Designing a custom wear machine for evaluating the wear of hot metal sprayed cultivator tines

DOMOKOS István, PÁLINKÁS Sándor, FAZEKAS Lajos, MOLNÁR András

Farost-erősítésű kompozit előállítása szelektíven gyűjtött poliolefin kupakból és fa hulladékból
Production of wood-plastic composite from selectively collected polyolefin cap and wood waste

DREMÁK Csenge, GERE Dániel, CZIGÁNY Tibor

A kisnyomásos infiltráció, mint az erősített szintaktikus fémhabok gyártási eljárás jóságának vizsgálata az Al2O3 erősítőrészecskék méretének függvényében
Testing the goodness of low-pressure infiltration as a manufacturing process for reinforced syntactic metal foams as a function of Al2O3 reinforcement particle size

GÁBRIEL Bálint, PRÉMUS Karina, MARÓTI János Endre, ORBULOV Imre Norbert

Reciklált polimpropilén nanokompozitok idő és hőmérsékletfüggő mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
Time and temperature dependent mechanical properties of recycled polypropylene nanocomposites

GERSE Péter, BATA Attila

Gumiabroncs-őrlet tartalmú termoplasztikus elasztomerek fejlesztése
Development of ground tire rubber-containing thermoplastic vulcanizates

GÖRBE Ákos, BÁRÁNY Tamás

Eltérő felületi érdességek és a passziválás hatása a BÖHLER W350 ISOBLOC melegalakító szerszámacél korróziós és tribológiai tulajdonságaira
Effect of different surface roughness and the passivation on corrosion and tribological properties of BÖHLER W350 ISOBLOC hot forming tool steel

KORSÓS Krisztián, BREZNAY Csaba, KOVÁCS Dorina

In-situ habképzéssel előállított biopolimer kompozitok additív gyártástechnológiája
Additive manufacturing technology for in-situ foaming of biopolymer composites

LUKÁCS Norbert László, KOVÁCS Norbert Krisztián, TÓTH Csenge

Súrlódó alkatrészek határrétegébe épülő cirkónium-dioxid nanorészecskék tribológiai rendszerre gyakorolt hatásának kísérleti vizsgálata
Experimental investigation of the effect of zirconium dioxide nanoparticles embedded in the boundary layer of frictional components on the tribological system

MARSICKI Márk, SZABÓ Ádám István

Tribológiai és korróziós tulajdonságok vizsgálata plazma- és sófürdős nitridálási eljárások esetén
Examination of tribological and corrosion properties in the case of plasma and salt bath nitriding processes

OLÁH Klaudia, KORSÓS Krisztián, BREZNAY Csaba, KOVÁCS Dorina

Növényi alapú polimer biokompozitok előállítása és vizsgálata
Preparation and investigation of plant-based polymer biocomposites

PALÁSTI Ferenc

Cinkhabok előállítása kémiai szintereléssel
Zinc foams manufactured via chemical sintering

RADULOVIC Luka, THALMAIER Gyorgy, WIENER Csilla

Alumínium-oxiddal erősített szintaktikus fémhabok mikroszerkezetének vizsgálata
Microstructure properties of aluminium reinforced syntactic metal foams

PRÉMUS Karina, GÁBRIEL Bálint, MARÓTI János Endre, ORBULOV Imre Norbert

A lézersugár mozgatási mód és a védőgáz hatása a varratgeometriára kézi lézeres hegesztés esetén
The effects of laser beam wobbling mode and shielding gas on the weld geometry in case of manual laser beam welding

SIMON Virág, VARBAI Balázs, ABAFFY Károly, GYURA László

Nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztett kötéseinek vizsgálata
Examination of welded joints of high-strenght structural steels

SZABÓ Valentin Endre, KELEMEN János

Kompozit anyagok modellezési lehetőségei
Modeling Opportunities for Composite Materials

VARGA Tamás Antal, MANKOVITS Tamás

 

Géptervezés – gépelemek, hajtások,
gyártás és termeléstervezés, tribológia, CAD/CAM/CAE/CNC, ipari méréstechnika

Nyomásgenerátor dugattyújának nyomásérték szimulációja
Simulation of pressure value in the pressure generator piston house

BÖLKÉNY Ildi, GODÓ László

FDM nyomtatott PLA és kenderszál erősített PLA fogaskerekek pontosságának vizsgálata
Testing the accuracy of FDM printed PLA and hemp fibre reinforced PLA gears

MARADA Imre, CSÖRGŐ Zsombor László, KOVÁCS Sándor

Megjegyzések az érintkezési optimalizációs feladatokhoz
Notes on contact optimization tasks

PÁCZELT István, BAKSA Attila

Sövényvágógép családok összehasonlító elemzése a mozgást megvalósí-tó mechanizmusok alapján
Comparative analysis of hedge trimmer families based on the mechanisms that implement the movement

SIKTÁR Bálint, KAKUK József, HEGEDŰS György

Moduláris felépítésű öntvényellenőrző berendezés tervezése MI alapú képfeldolgozással
Designing a Modular Foundry Inspection Machine applying AI-Based Image Processing

SZEMÁN Ákos, GOTTHARD Viktor

Spiráliszerű szerszámpályák tervezése nagyoló maráshoz Lamé görbék alkalmazásával
Spiral tool path generation for rough milling using Lamé curves

TANCSA Viktor, JACSÓ Ádám, PÓKA György

 

Gyártástudomány és technológia –
megmunkálás, automatizálás, szerszám és készüléktervezés, minőségbiztosítás

Az ipari berendezések rendelkezésre állásának különböző számítási módjai és alkalmazásuk elemzése
Different methods of calculating industrial equipment availability and analysis of their application

ÁRPÁD István Walter

A spiroid csiga megmunkálásának továbbfejlesztett vizsgálata
An improved investigation of the machining of the spiroid worm

BALAJTI Zsuzsanna

Belső kitöltés hatása 3D nyomtatott alkatrészek mechanikai tulajdonságaira
Effect of different infills of the mechanical properties of 3D printed parts

BALOGH Gábor, GILLANI Syed Musa Hassan

Térhálós epoxy gyanta forgácsolhatósági vizsgálata hosszesztergálási kísérletekkel
Machinability analysis of thermosetting epoxy resin through turning experiments

GEIER Norbert, SEPRŐS Szilárd, POÓR Dániel István

A dinamikus marási szerszámpályák hatékonyságának növelése az összekötő mozgások optimalizálásával
Increasing the efficiency of dynamic milling tool paths by optimizing the linking movements

JACSÓ Ádám, TANCSA Viktor, TÓTH-MOLNÁR Gellért

Fúrásindukált delamináció vizsgálata a megtámasztási körülmények figyelembevételével üvegszál erősítésű polimer (GFRP) kompozitokban
Investigation of drilling-induced delamination considering mechanical supporting conditions in glass fibre reinforced polymer (GFRP) composites

LUKÁCS Tamás, GEIER Norbert

Forgácsolásindukált rétegközi sorja kísérleti vizsgálata Al/CFRP szendvicsszerkezetekben
Experimental investigation of machining-induced interlayer burr in Al/CFRP sandwich structures

MARKÓ Balázs, GEIER Norbert

A szálvágási szög és forgácsolásindukált sorja közötti összefüggés vizsgálata szénszálerősítésű polimer kompozitban
Analysis of the relationship between fibre cutting angle and machining-induced burr in carbon fibre-reinforced polymer composites

MAGYAR Gergely, GEIER Norbert

Forgácsolásindukált sorja kísérleti vizsgálata mikrofúrt CFRP kompozitban
Experimental analysis of machining-induced burrs in micro-drilled CFRP composite

SEPRŐS Szilárd, GEIER Norbert

Alak- és helyzettűrések alkalmazása és mérési lehetőségei
Application and measurement of shape and position tolerances

SZŰCS Soma

Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok többtengelyes élmarási technológiájának vizsgálata forgácsolásindukált sorja és felületi érdesség szempontjából
Investigation of multi-axis edge trimming technology of carbon fibre-reinforced polymer (CFRP) composites in terms of machining-induced burr and surface roughness

TIMA Tamás Sándor, GEIER Norbert

 

Járműgépészet – járművek, e-mobilitás,
önvezető járművek, hajtóanyagok, közlekedésszervezés, diagnosztika

Hátsó kerékagyfejlesztés Formula Student versenyautóhoz
Rear wheelhub design of a Formula Student Racecar

KISS Márton Péter, MOLNÁR Ildikó

Járművek kinematikai mennyiségeinek meghatározása videófelvételek alapján
Extracting kinematic quantities of vehicles based on video recordings

KÖPECZI-BÓCZ Ákos Tamás, TAKÁCS Dénes

Keréktalpponti erők vizsgálata
Test of wheel tension forces

MOLNÁR Bence, KONDOR Péter István

Alternatív tüzelőanyaggal szennyezett kenőolaj Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával történő vizsgálata
Examination of lubricating oil contaminated with alternative fuel using Fourier-transform infrared spectroscopy

PINTÉR Dominika

Detektált úthibák távolságának meghatározása sztereó kamera és LiDAR segítségével
Measure the distance of detected road deviations with stereo camera and LiDAR

SZABÓ Máté András, URBIN Ágnes, TIZEDES László

Megújuló összetevőket tartalmazó tüzelőanyagok termodinamikai vizsgálata szikragyújtású motoron motorfékpadi környezetben
Thermodynamic investigation of bioethanol containing fuels in a spark ignition engine under engine testbench conditions

SZŐCS Bence, TÓTH Máté

LP-EGR kondenzáció vizsgálata alternatív tüzelőanyagok alkalmazása esetén
Investigation of LP-EGR condensation for alternative fuels

TAKÁCS Richárd, ZSOLDOS Ibolya, SZENTENDREI DÁNIEL

Károsanyag-kibocsátás elemzése szikragyújtású motoron megújuló komponenseket tartalmazó tüzelőanyagok használata esetén motorfékpadi környezetben
Analysis of emissions in spark ignition engines using renewable fuel components in a testbench environment

TÓTH Máté

HCCI motor kopogásos égése során megjelenő negatív munkaterület szimulációs elemzése
Simulational study of the neagative work area of an HCCI engine focusing on undesired knocking

TÓTH-NAGY Csaba

Tetőszilárdság számítása kisteherautóból átalakított autóbuszra
Virtual roof-strength test for a bus converted from a van

VINCZE-PAP Sándor, CSISZÁR András

 

Mechatronika – robotika,
optika, gépészeti informatika

Színtévesztők színészlelési tartományai
Colour perception ranges of colour deficient people

ÁBRAHÁM György, FEKETE Róbert, LANGER Ingrid, SZABÓ Máté

Többfunkciós oktatási és kutatási célú minirobot fejlesztése
Development of a multi-functional mini-robot using for education and research

BARTÓK Roland, KAPITÁNY Pálma

Állapotmegfigyelő tervezése állandómágneses gépek számára
State Observer Design for Permanent Magnet Machines

BERTÓK Zsanett, STUMPF Péter Pál, BUDAI Csaba

Szervomotorok szinkronizálása egy fémszalag feldolgozó technológia PLC-alapú irányítórendszerében
Synchronization of servomotors in a PLC-based control system for metal strip processing technology

FORGÁCS Zsófia, MÉRAI Csaba

Automatizált tűzoltó rendszer fejlesztése
Development of an automated fire extinguishing system

MÁTHÉ János-Szilárd, NAGY Szabolcs

Változtatható inerter modellezése és szimulációja
Modeling and simulation of a variable inerter

PÁCSONYI Péter, BUDAI Csaba, STÉPÁN Gábor

Egy legkisebb látszólagos elmozdulás elven működő, vörös-zöld színtévesztést felismerő szoftver hatékonyságának vizsgálata
Efficiency of an Apparent Movement Based, Red-Green Colour Vision Deficiency Recognizing Software

SAMU Krisztián, SZABÓ Máté

Dinamikus szegmensdefiniálás ESP32 vezérlőn, ARGB LED-szalag alkalmazásához
Dynamic segment definition on ESP32 controller for ARGB LED strip

SIMON Róbert, TROHÁK Attila

Nemlineáris állandó mágneses szinkrongép-modell megvalósítása MATLAB-Simulink környezetben érzékelő nélküli polaritásfelismeréshez
Implementation of a nonlinear PMSM model for sensorless polarity detection in MATLAB-Simulink

SZALAY István, FODOR Dénes

Heurisztikusan gyorsított Fuzzy szabály-interpoláció alapú Q-tanulás
Heuristically Accelerated Fuzzy Rule Interpolation-based Q-learning

TOMPA Tamás, KOVÁCS Szilveszter

Rehabilitációs kézfej exoszkeleton fejlesztése spasztikus betegek számára
Development of a rehabilitation hand exoskeleton for patients with spasticity

VINCZE Kata Dóra

 

 

Published

2024-04-24