Az ipari berendezések rendelkezésre állásának különböző számítási módjai és alkalmazásuk elemzése

Different methods of calculating industrial equipment availability and analysis of their application

Authors

  • ÁRPÁD István Walter

Keywords:

Maintenance, Availability, systems with state-dependent behavior, /, karbantartás, fő teljesítmény mutatók, rendelkezésre állás, állapotfüggő viselkedésű rendszerek, Key Performance Indicator (KPI)

Abstract

Key Performance Indicators (KPIs) play an important role in modern industrial company management. The most important KPIs for operation (production and maintenance) are the measures of availability, reliability, maintainability, and safety. A useful practical measure is the availability measure (A), which must be determine not only for each piece of equipment but also for the whole production system and must be set to an appropriate level or value specified by management, considering the economic aspects. The difficulty arises from the fact that there are several different calculation methods for determining the availability measure, which need to be known and the resulting differences need to be interpreted. To achieve the availability value expected by management, it is usually necessary to improve individual equipment and technological solutions, and to be able to determine the impact of these improvements on the system. Only in this way can engineers find the effective solution to achieve the objective and avoid unnecessary actions and ineffective improvements. Since the equipment of industrial production systems constitute state-dependent behavioral systems, they should be analyzed from this point of view. This paper aims to help practitioners, managers, and engineering students in this area.

Kivonat

A modern vállalatirányításban fontos szerepet töltenek be a különféle teljesítménymutatók (Key Performance Indicators, KPIs). Ezek közül az üzemelés (a termelés és a karbantartás) szempontjából a legfontosabbak a rendelkezésre állás, a megbízhatóság, a karbantarthatóság és a biztonság mérőszámai. A gyakorlatban jól alkalmazható mérőszám a rendelkezésre állás mérőszáma (A), amelyet nem csak az egyes berendezésekre, hanem a teljes termelő rendszerre is meg kell határozni és értékét a gazdaságosság szempontjait is figyelembe vevő menedzsment által megadott megfelelő szintre, értékre kell beállítani. Nehézséget okoz, hogy a rendelkezésre állás mérőszámának meghatározására többféle számítási módszer is elterjedt, amelyeket egyrészt ismerni kell, másrészt az ebből adódó eltéréseket is értelmezni szükséges. A menedzsment által elvárt rendelkezésre állási érték eléréséhez az egyes berendezéseket, a technológiai megoldásokat általában fejleszteni szükséges, amely fejlesztések hatásait a teljes rendszerre is meg kell tudni határozni. Csak így képesek a mérnökök megtalálni a hatásos megoldást a cél elérésére és elkerülni a felesleges intézkedéseket, a nem eléggé hatásos beavatkozásokat. Mivel az ipari termelő rendszerek berendezései un. állapotfüggő viselkedésű rendszereket alkotnak, ezért ezek elemzését is ilyen megfontolások szerint kell végezni. E cikk célja, hogy segítséget nyújtson a gyakorlati szakembereknek, a vezetőknek és a mérnökhallgatóknak ezen a területen.

References

Technical Committee "Maintenance" of European Committe for Standardization (CEN/TC 319), MSZ EN 15341:2020 Karbantartás. A karbantartás kulcsfontosságú teljesítménymutatói, Budapest: Magyar Szabványügyi Testület, 2020.

Technical Committee "Maintenance" of European Committe for Standardization (CEN/TC 319), MSZ EN 13306:2018 Karbantartás. A karbantartás terminológiája, Budapest: Magyar Szabványügyi Testület, 2018.

IEC Technical Committee 56: Dependability, IEC 60050-192:2015 International electrotechnical vocabulary, Geneva, Switzerland: IEC Central Office, 2015.

C. H. Lie, C. L. Hwang és F. A. Tillman, „Availability of Maintained Systems: A State-of-the-Art,” A I I E Transactions, kötet 9., szám 3., pp. 247-259., 1977.

J. R. Sifonte és J. V. Reyes-Picknell, Reliability Centered Maintenance - Reengineered, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300; Boca Raton, FL 33487-2742: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017, ISBN 9781498785174.

IEC Technical Committee 56: Dependability, IEC 61165:2006 Application of Markov techniques, Geneva, Switzerland: IEC Central Office, 2006.

IEC Technical Committee 56: Dependability, IEC 61078:2016 Reliability block diagrams, Geneva, Switzerland: IEC Central Office, 2016.

IEC Technical Committee 56: Dependability, IEC 62551:2012 Analysis techniques for dependability – Petri net techniques, Geneva, Switzerland: IEC Central Office, 2012.

Z. Gaál, Tudásbázisú karbantartás, Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2003.

J. Kövesi, J. Erdei, T. Jónás és Z. E. Tóth, Minőség és megbízhatóság a menedzsmentben, Budapest: BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar és a Typotex Elektronikus Kiadó Kft., 2011.

K. S. Trivedi és A. Bobbio, Reliability and Availability Engineering - Modeling, Analysis, and Applications, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

Downloads

Published

2024-04-23