Forgácsolásindukált sorja kísérleti vizsgálata mikrofúrt CFRP kompozitban

Experimental analysis of machining-induced burrs in micro-drilled CFRP composite

Authors

  • SEPRŐS Szilárd
  • GEIER Norbert

Keywords:

CFRP, Micro drilling, Machining, Burr, Digital image processing, /, Mikrofúrás, Forgácsolás, Sorja, Digitális képfeldolgozás

Abstract

The challanges of machining anisotropic composites and those of micro drilling occur together during the micro drilling of carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composites. The main aim of this research is to analyze micro-drilled holes in CFRP composite. The experiments were carried out at 3 feed levels, machining 1000 holes per feed levels. Hole images were taken with a Keyence VR-5200 profilometer and processed with digital image processing.The significance of the feed was examined using analysis of variance (ANOVA). Based on the ANOVA results, the effect of feed on hole quality is significant.

Kivonat

A szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok mikrofúrása során együtt jelentkeznek az anizotróp kompozitok forgácsolásának és a mikrofúrásnak a kihívásai. A kutatás fő célja a CFRP kompozitba mikrofúrt furatok megfigyelése és jellemzése. A kísérletek 3 különböző előtolási szinten lettek elvégezve, előtolásonként mintegy 1000 furatot készítve. A furatképek egy Keyence VR-5200-as profilométer felhasználásával készültek és digitális képfeldolgozással lettek kielemezve. Varianciaanalízis vizsgálat alapján a furatok minőségére szignifikáns hatása van az előtolásnak.

References

D. I. Poór, N. Geier, C. Pereszlai, és J. Xu, „A critical review of the drilling of CFRP composites: Burr formation, characterisation and challenges”, Composites Part B: Engineering, köt. 223, o. 109155, okt. 2021, doi: 10.1016/j.compositesb.2021.109155.

N. Geier és mtsai., „A critical review on mechanical micro-drilling of glass and carbon fibre reinforced polymer (GFRP and CFRP) composites”, Composites Part B: Engineering, o. 110589, 2023.

Poór D. I., Geier N., Pereszlai C., és Balázs B. Z., „Sorjavizsgálati mérőszámok összehasonlító elemzése szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitokban”, Gradus, köt. 8, sz. 1, o. 272–277, 2021, doi: 10.47833/2021.1.ENG.008.

D. Geng és mtsai., „Delamination formation, evaluation and suppression during drilling of composite laminates: A review”, Composite Structures, köt. 216, o. 168–186, máj. 2019, doi: 10.1016/j.compstruct.2019.02.099.

N. Geier, T. Szalay, és M. Takács, „Analysis of thrust force and characteristics of uncut fibres at non-conventional oriented drilling of unidirectional carbon fibre-reinforced plastic (UD-CFRP) composite laminates”, Int J Adv Manuf Technol, köt. 100, sz. 9, o. 3139–3154, febr. 2019, doi: 10.1007/s00170-018-2895-8.

H. Watanabe, H. Tsuzaka, és M. Masuda, „Microdrilling for printed circuit boards (PCBs)—Influence of radial run-out of microdrills on hole quality”, Precision Engineering, köt. 32, sz. 4, o. 329–335, okt. 2008, doi: 10.1016/j.precisioneng.2008.02.004.

Downloads

Published

2024-04-23