Tribológiai kísérletek érzékenysége a felhasznált próbatestek pozícionálására

Sensitivity of Tribological Experiments to Specimen Positioning

Authors

  • NAGY András Lajos
  • PEPÓ Máté

Keywords:

friction and wear, contact simulation, sample deformation, contact surface, wear pattern, /, súrlódás és kopás, kontakt szimuláció, minta deformáció, kontakt felület, kopáskép

Abstract

Simplified component experiments on a tribometer provide cost-effective testing methods for investigating the indirect effects of alternative fuels on tribological systems. These experiments assess how lubricant properties and conditions impact friction and wear under controlled environmental variables. However, post-machining deformation and relaxation, coupled with errors in parallelism and concentricity of test samples extracted from series production parts complicate specimen positioning for conformal contact. This study aims to assess how positioning inaccuracies during specimen setup affect the resulting contact surface quality through numerical simulation.

Kivonat

A tribométeren végzett komponenskísérletek költséghatékony módszereket kínálnak az alternatív üzemanyagok tribológiai rendszerekre gyakorolt közvetett hatásának vizsgálatára. Ezen kísérletek a kenőanyag tulajdonságainak súrlódásra és kopásra gyakorolt hatását minősítik ellenőrzött peremfeltételek mellett. Ugyanakkor a sorozatgyártású alkatrészekből származó kísérleti minták megmunkálást követő deformációja, relaxációja, valamint párhuzamossági és koncentricitási hibái nehezítik a mintapozícionálást, illetve a konform érintkezés kialakítását. Jelen tanulmány célja a pozícionálási pontatlanság hatásának vizsgálata a mintabeállítás eredményeként létrejövő érintkezési felületre numerikus szimuláció segítségével.

References

ASTM Standard G181-21, Standard Test Method for Conducting Friction Tests of Piston Ring and Cylinder Liner Materials Under Lubricated Conditions, ASTM International, West Conshohocken, PA., 2021

Pepó M., The examination and simulation of piston ring and cylinder wall specimens used in tribological tests, Master’s Thesis, Széchenyi István University, Győr, 2022

Downloads

Published

2024-04-23