A kisnyomásos infiltráció, mint az erősített szintaktikus fémhabokgyártási eljárás jóságának vizsgálata az Al 2 O 3 erősítőrészecskékméretének függvényében

Testing the goodness of low-pressure infiltration as a manufacturingprocess for reinforced syntactic metal foams as a function of Al2O3reinforcement particle size

Authors

  • GÁBRIEL Bálint
  • PRÉMUS Karina
  • MARÓTI János Endre
  • ORBULOV Imre Norbert

Keywords:

Al foams, reinforcement, silicon carbide,, microstructure, infiltration, /, fémhabok, erősítés, szilícium-karbid, mikroszerkezet, infiltráció

Abstract

In our study, we examined syntactic metal foams reinforced in their matrix material, the matrix material was
Al99.7 aluminium, and the filler material was ceramic spherical shells (CHS). Aluminium oxide (Al2O3)
particles of various diameters were used as reinforcing material with different volume percentages of space
filling. We examined the microstructure and the conformity of production with visual inspection and
microscopes.

Kivonat

Tanulmányunkban mátrixanyagában erősített szintaktikus fémhabokat vizsgáltunk, a mátrixanyag Al99,7-es
alumínium, a töltőanyag kerámia gömbhéjak (CHS) volt. Erősítőanyagként többféle átmérőjű alumínium-
oxid (Al 2 O 3 ) részecskéket alkalmaztunk többféle térfogatszázalékos térkitöltéssel. Vizsgáltuk a
mikroszerkezetet és a gyártás megfelelőségét szemrevételezéssel és mikroszkópokkal is.

References

N. Movahedi, G. E. Murch, I. V. Belova, és T. Fiedler, „Manufacturing and compressive properties of tube-

filled metal syntactic foams”, J Alloys Compd, köt. 822, o. 153465, máj. 2020, doi:

1016/J.JALLCOM.2019.153465.

Y. An, S. Yang, E. Zhao, és Z. Wang, „Characterization of metal grid-structure reinforced aluminum foam

under quasi-static bending loads”, Compos Struct, köt. 178, o. 288–296, okt. 2017, doi:

1016/J.COMPSTRUCT.2017.07.031.

K. Sun és mtsai., „Preparation and quasi-static compression properties of hybrid aluminum matrix syntactic

foam reinforced with glass cenospheres and silicon carbide nanowires”, Mater Charact, köt. 195, o. 112496,

jan. 2023, doi: 10.1016/J.MATCHAR.2022.112496.

N. Jha, A. Badkul, D. P. Mondal, S. Das, és M. Singh, „Sliding wear behaviour of aluminum syntactic foam:

A comparison with Al–10 wt% SiC composites”, Tribol Int, köt. 44, sz. 3, o. 220–231, márc. 2011, doi:

1016/J.TRIBOINT.2010.10.004.

Al99,7 anyagösszetétel táblázat:

https://www.steelnumber.com/en/steel_alloy_composition_eu.php?name_id=1014”. (Utolsó letöltés

dátuma: 2024. 02. 21.)

Downloads

Published

2024-04-23