Ujjmaró, hosszlyukmaró dinamikai vizsgálata

Dynamic analysis of a flute endmill

Szerzők

  • Lóránd MOLNÁR

Kulcsszavak:

hosszlyukmaró, forgácsvastagság, forgácsolólási paraméterek, forgácsolóerő, rezgések

Absztrakt

Jelen közlemény a hosszlyukmaró forgácsolási kinematikáját, a forgácsképzés geometriáját, valamint a forgácsolási folyamat alatt ébredő erők hatást, illetve a rezgések kialakulását elemzi. A tárgyalt matematikai modell segítségével következtetni lehet, adott szerszám konstruktív adatainak és forgácsolási paramétereinek ismeretében, a kialakuló rezgések amplitúdójára és körfrekvenciájára.

Hivatkozások

Alămoreanu, E., Dinu, G., Stoica, M., ș.s. Rezistența materialelor, Universitatea Politechnica București, Matrix Rom

Picoș, C., Coman, Gh., Pruteanu, O., Bohosievici, C., Braha, V., Dr.Paraschiv, Slătineanu, L., Grămescu, Tr., ș.a. Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin așchiere, Editura Universitas Chisinău, 1992

Hollanda, D ., A forgácsolás alapjai, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2008

Dr. Árva, J., Dr. Nagy, P.S., Forgácsoló eljárások fehér, Műszaki kiadó, Budapest, 2013 képek

Bálint, L., A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1958

Conf. dr. ing. Enache, Ș., Proiectarea si tehnologia sculelor așchietoare, Editura didactică si pedagogică, București, 1973

https://www.sandvik.coromant.com/hu-hu/knowledge/machining-formulas-definitions/pages/milling.aspx

https://www.iscar.com/Products.aspx/CountryId/1/ProductId/3531

http://www.mitsubishicarbide.com/en/technical_information/tec_rotating_tools/tec_solid_end_mills/tec_solid_end_mills_technical/tec_solid_end_mills_terminology

http://www.gjt.bme.hu/sites/default/files/03_Elgeometria.pdf

https://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/forg1.htm

##submission.downloads##

Megjelent

2022-05-05