Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam <p><strong>Kedves Fiatalok, Kedves Olvasók!</strong></p> <p>Nagy örömmel jelentkezünk az új folyóirat – a <em>Fiatal műszakiak különszáma</em> – első kiadásával, mely a <em>Műszaki Szemle</em> keretén belül jelenik meg. A folyóirat új publikációs lehetőséget biztosít diákok, doktoranduszok és olyan fiatalok számára, akik még nem rendelkeznek doktori címmel.</p> <p>A folyóirat létrehozását, valamint az első számok megjelenését a Petőfi Kulturális Ügynökségnél elnyert pályázat biztosítja. A különkiadás a tudományos folyóiratok online közzétételére kifejlesztett rendszerben – Open Journal Systems (OJS) – valósul meg, így a kereső robotok számára a tartalom indexelésével biztosított a tudományos cikk világhálón való „láthatósága”.</p> <p>A folyóirat szerkesztősége fontosnak ítéli a még tanuló, de már kutatómunkával is foglalkozó fiatalok számára, hogy elsajátítsák a tudományos eredmények közlésének módszertanát, mely rendkívül fontos a szakmai felkészülésben. A diák-platform létrehozása hiánypótló, eddig ilyen közlési lehetőség magyar nyelven nem állt az egyetemi hallgatók rendelkezésre.</p> <p>A publikálás feltételei, valamint a tartalmi elvárások a https://fiatal-muszakiak-kulonszama.emt.ro/ honlapon olvashatóak. Az elfogadott publikációk 1-3 hónapon belül jelennek meg.</p> <p>Meggyőződésünk, hogy a projektnek köszönhetően megvalósult egy olyan fejlesztés, amely hozzájárul a magyar nyelvű műszaki oktatás minőségi javításához, valamint a fiatalok szakmai sikereihez.</p> <p><em> </em><em>Várjuk a cikkeket!</em></p> <p><em>A folyóirat szerkesztőbizottsága</em></p> Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT / Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania - EMT hu-HU Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma 1454-0746 Bailey és Warren rácsos gerendák viselkedéselemzése 30 m-es nyílású gyaloghíd esetén https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/935 <p class="Kivonat"><span lang="HU">A dolgozat két különböző típusú rácsos szerkezetű gyaloghíd összehasonlítását tartalmazza. A tanulmányozott Warren, illetve Bailey struktúrák geometriai felépítése megegyezik: nyílás 30 m, szélesség 2,8 m, valamint magasság 1,5 m. A szerkezeti elemzés, valamint számítás a SAP2000 számítási programmal lett elvégezve. A terhelések továbbá ezek kombinációjának megállapítására a SR EN 1991-2-2004 szabványt alkalmaztuk. A kapott eredményeket követően elvégeztük a fellépő feszültségek mennyiségi összehasonlítását. Ezen elemzések után a Bailey-típusú szerkezetek kivitelezési technológiáját és az építőiparban betöltött jelentőségét ismertetjük mindemellett a két struktúra célszerű alkalmazását is tárgyaljuk.</span></p> Blanka-Zsófia SIMON András SÁRA Copyright (c) 2022 2022-04-29 2022-04-29 1 10 Fe(II)-komplexek szintézise glioximokkal, bórsav-észterekkel, alkalmazhatóságuk és fizikai-kémiai vizsgálatuk https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/893 <p>A kutatásom során [Fe(2-oktanon)<sub>2</sub>(hidrazon)(1-H-1,2,4-triazol-amin)<sub>2</sub>], [Fe(2-oktanon)<sub>2</sub>(Ph-hidrazon) (2-amino-pirimidin)<sub>2</sub>] és a [Fe(Ph-Me-Diox)<sub>3</sub>(BOMe)<sub>2</sub>] komplexeket állítottam elő glioximokkal, aminokkal és bórsav-észterekkel. A komplexek rövid ismertetését követően, bemutatásra kerül a kémiai szerkezetük, valamint sajátosságaik is, különböző műszeres analízisek, mint például infravörös-, UV-VIS és Mössbauer spektroszkópia, valamint termoanalitikai (TG-DTA-DTG) és porröntgen diffrakciós (XRD) módszerek segítségével. Az alábbi komplexek széles körben alkalmazhatóak, úgy katalizátorként, mint antibakteriális- vagy daganatellenes szerként is haszálatosak.</p> Eszter BUJÁKI Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma 2022-04-29 2022-04-29 11 16 Co(III)-komplexek előállítása α-dioximokkal és azidokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/890 <p>Ebben a kutatásban aszimmetrikus kobalt(III)-komplexek előállításával foglalkoztunk, kiindulva metil-butil-dioximból (Me-Bu-DioxH<sub>2</sub>) és Co(OAc)<sub>2</sub>-ból. Aszimmetrikusságát a dioximos komplex síkjából kiálló azid (N<sub>3</sub>) és egy másik megfelelő ligandum (4-amino-piridin, 1,2,4-triazol-amin, 2-amino-5-pikolin, n-dibutil-amin, 2-amino-piridin, imidazol) adja meg.<br /> A kutatásunkban az előállított komplexek jellemzésére spektroszkópiai (FT-IR, UV-Vis), tömegspektrometriai, termoanalitikai (TG-DTG-DTA) és por-röntgen diffrakciós (XDR) módszereket alkalmaztunk. Biológiai aktivitásukat illetően, az antibakteriális hatásukat vizsgáltuk Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium-törzsekre.</p> Ákos GERE Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma 2021-04-29 2021-04-29 17 21 A Fe(II)-komplexek szintézise alfa-dioximokkal, alkalmazhatósági lehetőségeik, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálatuk https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/898 <p>Több kutatás kiterjedtek a vas-komplexek biológiai aktivitásának a feltárására. Alkalmazzák analitikai és biokémiai reagensként, gombaellenes, antibakteriális szerként. Emellett ipari alkalmazásra találtak gyógyszerek és mezőgazdasági vegyszerek szintézisében.</p> <p>Ezek ismeretében a dolgozatom célja, különböző α-dioximokkal és különböző aminokkal képzett Fe(II)-komplexek előállítása, amelyek az alábbiak: Fe(fenil-metil-DioxH)<sub>2</sub>(diizopropil-amin)<sub>2</sub>, Fe(fenil-metil-DioxH)<sub>2</sub>(1-H-1,2,4-triazol-amin)<sub>2</sub>, Fe(fenil-metil-DioxH)<sub>2</sub>(imidazol)<sub>2</sub>, Fe(metil-butil-DioxH)<sub>2</sub>(difenil-amin)<sub>2</sub>, Fe(metil-butil-DioxH)<sub>2</sub>(2-metil-imidazol)<sub>2</sub>, Fe(metil-butil-DioxH)<sub>2</sub>(n-butil-amin)<sub>2</sub>, Fe(metil-butil-DioxH)<sub>2</sub>(2-amino-4-metil-piridin)<sub>2</sub>, Fe(metil-butil-DioxH)<sub>2</sub>(3-pikolin)<sub>2</sub>, Fe(metil-butil-DioxH)<sub>2</sub>(1-H-1,2,4-triazol-amin)<sub>2</sub>.</p> <p>Az előállított Fe(II)-komplexeket több vizsgálatnak vetettük alá. Mikroszkópikus és elektronmikroszkópiás vizsgálatokkal a komplexek felületét vizsgáltuk. UV-Vis, infravörös (IR), távoli infravörös (FIR) és RAMAN spektroszkópiás mérések a szerkezetek felépítését és integritását adták meg. Hőbontási (TG) mérések a komplexek stabilitást mutatták meg. Porröntgen diffrakciós (XRD) mérések a vizsgált anyag kristályosságát határozta meg. Mössbauer mérések a komplexekben jelenlevő Fe(II) jelenlétét mutatta meg.</p> Balázs SZÁSZ Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma 2022-04-29 2022-04-29