https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/issue/feed Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma 2022-06-20T11:46:46+03:00 EMT emt@emt.ro Open Journal Systems <p><strong>Kedves Fiatalok, Kedves Olvasók!</strong></p> <p>Nagy örömmel jelentkezünk az új folyóirat – a <em>Fiatal műszakiak különszáma</em> – első kiadásával, mely a <em>Műszaki Szemle</em> keretén belül jelenik meg. A folyóirat új publikációs lehetőséget biztosít diákok, doktoranduszok és olyan fiatalok számára, akik még nem rendelkeznek doktori címmel.</p> <p>A folyóirat létrehozását, valamint az első számok megjelenését a Petőfi Kulturális Ügynökségnél elnyert pályázat biztosítja. A különkiadás a tudományos folyóiratok online közzétételére kifejlesztett rendszerben – Open Journal Systems (OJS) – valósul meg, így a kereső robotok számára a tartalom indexelésével biztosított a tudományos cikk világhálón való „láthatósága”.</p> <p>A folyóirat szerkesztősége fontosnak ítéli a még tanuló, de már kutatómunkával is foglalkozó fiatalok számára, hogy elsajátítsák a tudományos eredmények közlésének módszertanát, mely rendkívül fontos a szakmai felkészülésben. A diák-platform létrehozása hiánypótló, eddig ilyen közlési lehetőség magyar nyelven nem állt az egyetemi hallgatók rendelkezésre.</p> <p>A publikálás feltételei, valamint a tartalmi elvárások a https://fiatal-muszakiak-kulonszama.emt.ro/ honlapon olvashatóak. Az elfogadott publikációk 1-3 hónapon belül jelennek meg.</p> <p>Meggyőződésünk, hogy a projektnek köszönhetően megvalósult egy olyan fejlesztés, amely hozzájárul a magyar nyelvű műszaki oktatás minőségi javításához, valamint a fiatalok szakmai sikereihez.</p> <p><em> </em><em>Várjuk a cikkeket!</em></p> <p><em>A folyóirat szerkesztőbizottsága</em></p> https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/895 A Réz(II)-komplexek szintézise Schiff-bázisokkal és α-dioximokkal valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata 2022-05-03T09:55:48+03:00 Melinda FISCHER melinda_21bb@yahoo.com <p><em>Kutatásunk során a réz(II)-komplexek szintézisével foglalkoztunk, ugyanis ezek fontos szerepet játszanak a gyógyszerkémiában vagy az ipar más területein, gombaölő, rákellenes vagy daganatellenes hatásaik miatt. A legtöbb hangsúlyt a Schiff-bázisokkal illetve a-dioximokkal való szintéziseikre fektettük. Így tehát az előállított vegyülettípusok a következők: [Cu(2-oktanon)<sub>2</sub>(diamin)(amin)<sub>2</sub>], [Cu(fenil-metil-dioxim)<sub>2</sub>(amin)<sub>2</sub>]. Rövid irodalmi áttekintés után a következő módszerek segítségével vizsgáltuk a vegyületek különböző kémiai sajátosságait: közép és távoli IR, ESR, UV-VIS, por-röntgen diffrakció (XRD) és a termoanalitikai (TG-DTG-DTA) vizsgálatok.</em></p> 2022-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/903 Marás esztergapadon – Hengeres felületű alkatrészek kialakításának elemzése 2022-05-02T21:50:15+03:00 Csaba BÍRÓ kitkut_csabi@yahoo.com <p>Manapság a fémmegmunkálás területén igen elterjedt a számvezérlésű úgynevezett CNC- gépeken történő megmunkálás. Valóban, ez a technológia a legfejlettebb és a legtöbb lehetőséget kínálja a gyártóknak a formagenerálás területén. Azonban ne feledkezzünk el a jól bevált, hagyományos mechanikus vezérélésű szerszámgépekről sem. Felruházhatjuk e gépeket olyan készülékekkel, amelyek segítségével megnövelhető a kihasználtsági tényezőjük. Számos esetben lehet hasznos a javasolt megoldás: a modern, számvezérlésű gépünk javításra szorul, a kemény forgácsolási körülmények miatt kímélni akarjuk a CNC-gépet, stb..</p> <p>Jelen dolgozat a hagyományos esztergán történő hengeres felületek marási lehetőségeit tárgyalja. Az eljárás lényegét késtartó helyére tervezett marókészülék segítségével való megmunkálás képezi.&nbsp;<br>A kitűzött célok a matematikai modell felállítása, és ennek Mathcad környezetben való kiértékelése. A matematikai modell magába foglalja a koordináta-transzformációkat valamint a generált felületek egyenleteit. Ezek segítségével választjuk ki a hengeres felület esztergán történő marásához az optimális marószerszámot, tanulmányozzuk a szerszám élei által leírt görbéket és felületeket, a megfelelő forgácsolási paraméterek meghatározása érdekében. Olyan marókészüléket tervezünk, amely fölszerelhető az esztergapad keresztszánjára.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/976 A vasúti ívek szabályozásának gyakorlata 2022-06-19T21:54:23+03:00 Marius GOCICA marius.gocica@gmail.com <p><em>Az eredetileg szabályos geometriájú vágány a vasúti forgalom igénybevétele következtében és részben a hőmérséklet-ingadozások hatására torzulásokat szenved. Ha ezek a deformációk nincsenek rendszeresen mérve, rögzitve és nem utolsósorban korlátozva, további torzulásokhoz vezethethetnek, amely egy öngeneráló romlási folyamatnak felel meg. E torzulások javítása illetve a pályaívek szabályozása a Pályafentartási Részlegek állandó jellegű feladata és ebben a tevékenységben a Pályageometria Mérési Laboratorium fontos szerepet játszik.</em></p> 2022-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/919 Feszített vasbeton gerendákon álló 30 méteres híd a Szamos folyón 2022-05-05T11:25:27+03:00 Erik-Laszlo KESZLER ekeszler77@gmail.com <p>A dolgozat központi témája a Kolozsvári Szamos folyón levő feszített vasbeton híd optimalizálása. Mivel a kivitelezett híd egyforma magasságú feszített vasbeton gerendákon ál, újra terveztem a hidat 3 darab 2,30 m magasságú feszített vasbeton központi gerendán és 4 darab 1.80 m magasságú feszített vasbeton szélgerendán. A kutatáshoz szükséges számításokat a sap2000 tervezési program segítségével végeztem el.</p> 2022-04-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle - Fiatal műszakiak különszáma https://ojs.emt.ro/muszaki_szemle-kulonszam/article/view/979 Általánosított léc-kerék kapcsolódás számítógépes vizsgálata 2022-06-20T11:46:46+03:00 Sándor LÁSZLÓ laszloasandor@yahoo.com <p>A dolgozatban egy szimulációs-grafikus módszert mutatunk be, amellyel pontosan meghatározható a forgácsolás során lefejtendő felületek alakja. A módszer igen hatékonyan segíti a fogaskerekek fogprofiljának alakulásának vizsgálatát. A módszer lényege a testmodellek folyamatos, előre eltervezett és pontosan leírt relatív mozgás alatti ütköztetése, majd pedig a generált test létrehozása az AutoCad programcsomagban létező testkivonás-művelet alkalmazásával Az alkalmazott CAD módszer, az úgynevezett “kivonásos” módszer abban áll, hogy mint a valóságban a kés kivág a munkadarabból anyagot, úgy számítógépen kivonunk egy testből a forgácsoló szerszámhoz hasonló testet. Míg a valóságban ez folytonosan történik, addig a számítógépen csak diszkretizáltan, véges számú relatív helyzetben lesz végrehajtva a kivonás. A keletkezett testmodell felülete a diszkrét léptetés miatt nem lesz sima, de ha a legördülési folyamat vezérparaméterét kis értékűre választjuk, akkor ez a hiba elhanyagolható. A felosztás finomságát csak a mai számítógépek számítási kapacitása határolja, mivel minél kisebb ennek értéke, annál több műveletet kell végrehajtson a számítógép. Az előbbiekben felvázolt módszert a hengeres evolvens fogaskerék és a vele kapcsolódó fogasléc általános relatív helyzetére elemezzük.</p> <p>A módszernek az a lényege, hogy a fogaskerék fogasléc hajtópárt hiperboloid hajtásként tekintem, majd ennek sajátos eseteit a következő sorrendben emelem ki:</p> <ul> <li>egyenes fogú léccel lefejtett egyenes fogú fogaskerék;</li> <li>egyenes fogú léccel lefejtett ferde fogú fogaskerék;</li> <li>ferde fogú léccel lefejtett ferde fogú kerék, úgy hogy a kerék tengelye merőleges vagy pedig kitérő a léc haladási irányára.</li> </ul> <p>A generálás kiértékelését a bonyolult számításokat elkerülendő, numerikusan végeztem el. A leszimulált fogaskerekeket összehasonlítom és következtetést vonok le a hajtás általánosíthatóságáról.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022