A Fe(II)-komplexek szintézise alfa-dioximokkal, alkalmazhatósági lehetőségeik, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálatuk

Synthesis of Fe(II) complexes with alpha-dioximes, their applicability and their physicochemical and biological investigation

Szerzők

  • Balázs SZÁSZ Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar

Kulcsszavak:

Vas(II)-komplexek, dioximok, Elektronmikroszkóp, Porröntgen diffrakció, Mössbauer spektroszkópia, IR spektroszkópia, Hőbontás, UV-Vis spektroszkópia

Absztrakt

Több kutatás kiterjedtek a vas-komplexek biológiai aktivitásának a feltárására. Alkalmazzák analitikai és biokémiai reagensként, gombaellenes, antibakteriális szerként. Emellett ipari alkalmazásra találtak gyógyszerek és mezőgazdasági vegyszerek szintézisében.

Ezek ismeretében a dolgozatom célja, különböző α-dioximokkal és különböző aminokkal képzett Fe(II)-komplexek előállítása, amelyek az alábbiak: Fe(fenil-metil-DioxH)2(diizopropil-amin)2, Fe(fenil-metil-DioxH)2(1-H-1,2,4-triazol-amin)2, Fe(fenil-metil-DioxH)2(imidazol)2, Fe(metil-butil-DioxH)2(difenil-amin)2, Fe(metil-butil-DioxH)2(2-metil-imidazol)2, Fe(metil-butil-DioxH)2(n-butil-amin)2, Fe(metil-butil-DioxH)2(2-amino-4-metil-piridin)2, Fe(metil-butil-DioxH)2(3-pikolin)2, Fe(metil-butil-DioxH)2(1-H-1,2,4-triazol-amin)2.

Az előállított Fe(II)-komplexeket több vizsgálatnak vetettük alá. Mikroszkópikus és elektronmikroszkópiás vizsgálatokkal a komplexek felületét vizsgáltuk. UV-Vis, infravörös (IR), távoli infravörös (FIR) és RAMAN spektroszkópiás mérések a szerkezetek felépítését és integritását adták meg. Hőbontási (TG) mérések a komplexek stabilitást mutatták meg. Porröntgen diffrakciós (XRD) mérések a vizsgált anyag kristályosságát határozta meg. Mössbauer mérések a komplexekben jelenlevő Fe(II) jelenlétét mutatta meg.

Hivatkozások

[1] Motaleb, M. A., & Selim, A. A., Dioximes: Synthesis and Biomedical Applications, Bioorganic Chemistry, Volume 82, 2019, pp. 145-155
[2] Abu-Gharib, E.-E. A., Komy, Z., Eltaher, A.-E., Desoky, A., & Burgess, J., Kinetic, solvation and reactivity studies of iron(II) complexes of monoxime and dioxime ligands, Transition Metal Chemistry, 2005, 30(3), pp. 357–366
[3] Pramod B. Pansuriya & M. N. Patel, Iron(III) complexes: Preparation, characterization, antibacterial activity and DNA-binding, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2008, 23:2, pp. 230-239

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-29