Co(III)-komplexek előállítása α-dioximokkal és azidokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata

The synthesis of Co(III) complexes with α-dioximes and azides. The study of physical-chemical and biological properties

Szerzők

  • Ákos GERE Babeș - Bolyai Tudomány Egyetem

Kulcsszavak:

Co-komplex, dioxim, amin

Absztrakt

Ebben a kutatásban aszimmetrikus kobalt(III)-komplexek előállításával foglalkoztunk, kiindulva metil-butil-dioximból (Me-Bu-DioxH2) és Co(OAc)2-ból. Aszimmetrikusságát a dioximos komplex síkjából kiálló azid (N3) és egy másik megfelelő ligandum (4-amino-piridin, 1,2,4-triazol-amin, 2-amino-5-pikolin, n-dibutil-amin, 2-amino-piridin, imidazol) adja meg.
 A kutatásunkban az előállított komplexek jellemzésére spektroszkópiai (FT-IR, UV-Vis), tömegspektrometriai, termoanalitikai (TG-DTG-DTA) és por-röntgen diffrakciós (XDR) módszereket alkalmaztunk. Biológiai aktivitásukat illetően, az antibakteriális hatásukat vizsgáltuk Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium-törzsekre.

Hivatkozások

R. Huang, A. Wallqvist, D. G. Covell, Anticancer metal compounds in NCI's tumor-screening database: putative mode of action, Biochemical Pharmacology, 2005, (69), 1009 – 1039

Chao H., Ji L.-N., 27Co Cobalt Complexes As Potential Pharmaceutical Agents, Metallotherapeutic Drugs and Metal‐Based Diagnostic Agents: The Use of Metals in Medicine, 2005

E. Williams ,Cobalt, 2005

I. M. Szilágyi, A. Deák, Cs. Várhelyi Jr., J. Madarász, Gy. Pokol, Á. Gömöry, Cs. Várhelyi, Structural and thermal study of asymmetric a-dioxime complexes of Co(III) with Cl and methyl-pyridines, Polyhedron, 2010, (29), 2185 – 2189

A.K. Renfrew, E.S. O’Neill, T.W. Hambley, E.J. New, Harnessing the properties of cobalt coordination complexes for biological application , Coordination Chemistry Reviews, 2018, (375), 221-233

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-29