Information For Authors

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

1997 óta megjelenő folyóirat, egy olyan intézményes fórum, mely publikálási lehetőséget biztosít azon műszaki és természettudományokkal foglalkozó kutatóknak, szakembereknek, akik magyar nyelven is meg szeretnék jelentetni munkájuk eredményét.  A szerkesztőség olyan kéziratokat fogad közlésre, amelyek megfelelnek a folyóirat küldetésének, korábban nem kerültek publikálásra és más folyóiratnál sem állnak elbírálás alatt. A közlés feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet a Szerkesztőbizottság ítél meg. Az eredeti közlemények pozitív elbírálás esetén a kéziratot további két független szakértő véleményezi. A Szerkesztőbizottság ezek figyelembevételével dönt a kéziratok elutasításáról, elfogadásáról, vagy javasol módosításokat a kézirat elfogadásához. Szakbírálatra kerülő eredeti közlemények esetén a beküldéstől számított 4 héten belül, egyéb közlemények esetén rendszerint 2 héten belül választ kap a szerző a Szerkesztőbizottság döntéséről. Az elfogadott közlemények az elfogadást követő lapszámokban kerülnek publikálásra. A javításra visszaküldött kéziratok elfogadásának feltétele, hogy a szerző a javaslatoknak megfelelően dolgozza át a szöveget, illetve külön dokumentumban tételesen jelezze és indokolja, hogy a javaslatok közül melyeket fogadja el és/vagy melyeket utasítja vissza. Amennyiben az átdolgozást a szerkesztőbizottság nem tartja kielégítőnek és megfelelően indokoltnak, fenntartja a jogot a kézirat újbóli visszaküldésére vagy elutasítására. A közlés további feltétele az itt részletezett formai és technikai feltételek teljesítése. A szerzőknek a benyújtás előtt regisztrálniuk kell a folyóiratban, vagy ha már regisztráltak, akkor egyszerűen bejelentkezhetnek és megkezdhetik a cikkek beküldésének folyamatát.  
A kézirat beküldésével kapcsolatos további információkért kérjük írjon az emt@emt.ro címre.

ISSN 2458-0201 (online kiadás / online version)
ISSN 1454-0746 (nyomtatott kiadás / printed version)