Műszaki Szemle https://ojs.emt.ro/muszakiszemle Műszaki Szemle Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT / Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania - EMT en-US Műszaki Szemle 1454-0746 Pregabalin enantiomerek viselkedésének vizsgálata https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/722 <p>The behavior of pregabalin enantiomers obtained by resolution of the free γ-amino acid, racemic pregabalin (PGA) was investigated in the process of the resolution via diastereomeric salt formation. Various resolution methods, purification possibilities of the enantiomeric mixtures, the effect of the achiral compound, the crystallization time of the diastereomeric salt, and the effect of the solvent on the resolution were studied. Summarizing our experimental results, we can establish that the resolution of pregabalin is affected by kinetic control, and significant enantiomeric enrichment can be reached with the replenishment of the diastereomeric salt. &nbsp;</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>A szabad állapotú γ-aminosav, a racém pregabalin (PGA) reszolválásával előállított enantiomerek viselkedését vizsgáltuk a diasztereomer sóképzéses reszolválás folyamataiban. Tanulmányoztuk a különböző reszolválási módszereket, az enantiomerkeverékek tisztítási lehetőségeit, az akirális hozzátétek, a diasztereomer só kristályosítási idejének valamint az alkalmazott oldószernek a hatását a reszolválhatóságra. Kísérleteink eredményeit összegezve megállapítható, hogy a pregabalin reszolválását kinetikus kontrol befolyásolja, és a diszatereomer visszapótlásával szignifikáns enantiomerdúsítás érhető el.</p> BÁNHEGYI Dorottya Fruzsina FOGASSY Elemér PÁLOVICS Emese Copyright (c) 2021 Műszaki Szemle 2022-04-17 2022-04-17 1 5 A geotechnika területén a talajok víztartási függvényének alkalmazási köre és laboratóriumi mérésének tapasztalatai https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/723 <p>One of the key issues in unsaturated soil mechanics is, the features of the water function. Most engineering tasks affecting the unsaturated soils can be solved by the well-known soil mechanics examinations. In this article, we describe the scope of application of this soil characterization, together with our own measurement experiences.</p> <p><strong>&nbsp;Kivonat</strong></p> <p>A telítetlen talajmechanika egyik kulcs kérdése, a vizsgált talaj víztartási függvényének isme­rete, így a telítetlen talajzónát érintő mérnöki feladatok döntő része - a jól ismert talajmechanikai vizs­gálatokkal kiegészítve – megoldhatóvá válik. A cikkben e talajjellemző alkalmazási körét, meghatáro­zási lehetőségeit ismertetjük, kiegészítve saját mérési tapasztalatainkkal.</p> FIRGI Tibor KESZEYNÉ SAY Emma TELEKES Gábor Copyright (c) 2021 Műszaki Szemle 2022-04-17 2022-04-17 6 15 Kókuszzsírsav-dietanolamid emulgeáló hatásának vizsgálata a keverés intenzitásának függvényében kőolaj-rétegvíz rendszer esetén https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/719 <p>Examination of the emulsifying effect during surfactant selection is one of the most widely used test methods. In this test method, the mixing technics of the phases is usually done by hand. In our work, we investigated the emulsifying effect of coconut fatty acid diethanolamide in a crude-brine &nbsp;system at different mixing intensities. The results of the dispersant emulsifying effect and the separation of the phases were also examined. Based on our results, the intensity of mixing significantly affects the stability of the emulsion.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Az emulgeáló hatás vizsgálata a tenzid minősítés és szelekció során az egyik elterjedten alkalmazott vizsgálati módszer. Ez a vizsgálati módszer esetén a fázisok elegyítése általában kézzel történik. Munkánk során megvizsgáltuk a kókuszzírsav-dietanolamid emulgeáló hatását kőolaj-rétegvíz rendszerben különböző keverési intenzitás esetén. Megvizsgáltuk az emulgeáló hatás eredményeket és a fázisok szeparálódását is. Eredményeink alapján a keverés intenzitása szignifikánsan befolyásolja a kialakuló emulzió stabilitását.</p> HARTYÁNYI Máté NAGY Roland BARTHA László PUSKÁS Sándor Copyright (c) 2021 Műszaki Szemle 2022-04-17 2022-04-17 16 22 Rend a rendezetlenségben – gráfelméleti példákkal https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/766 <p>This is a kind of graph-theoretic essay, with new perspectives rather than new results, though there are too (e.q. theorems 2 and 4). In randomly created structures (be they natural or artificial) very often there exist ordered substructures. We will present here some of such structures in graph theory. </p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Ez az írás egyféle gráfelméleti esszészerűség, inkább új szemlélettel, mint új eredményekkel, bár vannak ilyenek is (pl. 2. és 4. tétel). Azt vizsgáljuk, hogy egy struktúra, legyen az bármennyire is véletlenszerűen, rendezetlenül létrehozva, tartalmazhat-e valamilyen rendezett részstruktúrát.</p> KÁSA Zoltán Copyright (c) 2022 Műszaki Szemle 2022-04-17 2022-04-17 23 32