Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • All illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Kéziratbeküldés
Regisztrált már a Műszaki Szemle folyóiratnál?
BEJELENTKEZÉS

Szeretne regisztrálni?
REGISZTRÁCIÓ

 

A közlemények beküldése
A Műszaki Szemle folyóiratba az elbírálási folyamat gyorsítása és átláthatóbbá tétele céljából 2018-tól csak elektronikus úton, az Open Journal System használatával lehet beküldeni kéziratokat. 
Kérjük, hogy a megjelenő útmutatásoknak megfelelően töltse fel a kéziratot. A rendszer használatához és a kézirat beküldéséhez előzetes regisztráció szükséges a folyóirat honlapján (http://ojs.emt.ro/index.php/muszakiszemle). Regisztráció után a „Felhasználó” menüpontban az „Új kézirat / New submition” linkre kattintva lehet a kéziratbeküldést megkezdeni. 
Amennyiben valamilyen teendője van a beküldött kézirattal kapcsolatban, e-mailben kap róla értesítést. Kérjük, hogy a kézirat bármilyen módosítása esetén azt a már megkezdett munkamenet folytatásaként rögzítse rendszerünkben és ne új kéziratként töltse fel.
Ha a kéziratot elfogadták közlésre, visszaküldik azt a szerzőhöz a lektorok által javasolt módosításokkal. Ekkor alaposan olvassa át a szerkesztett kéziratot, mert közlés előtt ez az utolsó lehetőség, hogy érdemi változtatást tegyen rajta. Kérjük, a javított verziót 3 napon belül töltse fel a már megkezdett szerkesztési munkamenet folytatásaként rendszerünkbe. 
Amikor a megjelenés előtt a közlemény tördelt, pdf formátumban elkészült, még egyszer visszaküldik a szerzőnek korrektúrára. Ekkor már csak az elütések, kisebb formázási problémák korrekciója lehetséges. Kérjük, korrektúra-javaslatait 2 napon belül belül töltse fel a már megkezdett szerkesztési munkamenet folytatásaként rendszerünkbe.”


Amennyiben a rendszer használata közben problémája adódik vagy kérdése merül fel, írjon szerkesztőségünknek a emt@emt.ro címre vagy vegye fel a kapcsolatot közvetlenül szerkesztőjével.


A közlemények formai kritériumai
A kéziratok formai kritériumainak betartásához ez az  útmutató nyújt segítséget.


Szakbirálat
A Műszaki Szemle  folyóiratban az eredeti közlemények  szakbírálaton esnek át.
A szakbíráló személye nem ismert a szerzők előtt.  
A szakbírálat az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

 • Illeszkedik a közlemény témája a folyóirat célkitűzéseihez?
 • A kézirat máshol még nem közölt kutatási eredményéről számol be?
 • Kizárható a fordítás, másodközlés, ollózás?
 • A szerző világosan megfogalmazta a közlemény célját, felvázolta a téma jelentőségét, utalt releváns előzményekre?
 • Az ismertetett vizsgálatban alkalmazott módszertan elegendően részletesen van bemutatva ahhoz, hogy a leírtak alapján más kutatók képesek lennének a vizsgálatot megismételni?
 • Elegendő részletességgel ismerteti az alkalmazott elemzési módszert?
 • A vizsgálati adatok és a választott elemzési eljárások megfelelnek az elemzés céljára?
 • A közleményben szereplő ábrák és táblázatok megfelelőek?
 • Megfelelően mutatja be a szerző vizsgálata eredményét és az abból levont következtetéseit?
 • A következtetések összefüggésbe hozhatók a közlemény célkitűzéseivel?
 • A közlemény szakirodalmi hivatkozásai megfelelők?

 

Ellenőrzőlista a kézirat beküldéséhez
A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a kézirat megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a kéziratot visszaküldjük.

 1. A kézirat nem került beküldésre vagy elfogadásra más folyóiratban (ha mégis, akkor fűzzön hozzá magyarázatot "A főszerkesztőnek szánt üzenet” szövegdobozban).
 2. A kézirat az itt olvasható formai követelmények  szerint lett összeállítva.
 3. A beküldő elfogadta a szerzői jogi nyilatkozatot.
 

Szerzői jogi nyilatkozat

A Műszaki Szemle folyóiratban megjelenésre kerülő közlemények valamennyi szerzője elfogadja az alábbi pontokat:
• A szerzők kijelentik, hogy a közlemény korábban más folyóiratban nem jelent meg és ezzel együtt a közlemény első megjelentetésének jogáról lemondanak az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság javára.
• A beküldő szerző felelős azért, hogy a cikk közzétételéhez minden további szerző hozzájáruljon.
• A folyóirat honlapján a közlemény bárki számára szabadon hozzáférhető, az ott elérhető változat a forrás megjelölésével szabadon továbbadható.
• Jogi probléma esetén a Szerző és a Kiadó jogaira és kötelezettségeikre vonatkozó hatályos jogszabályok érvényesek.

 
 A Műszaki Szemle folyóirat OJS rendszerben zajló szerkesztési és megjelenési folyamata
 

Privacy Statement

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A neveket és e-mail címeket, amik a weboldalon keresztül a rendszerünkbe kerülnek, csakis az újság szerkesztőségi munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel és harmadik félnek azokat nem adjuk ki.