A geotechnika területén a talajok víztartási függvényének alkalmazási köre és laboratóriumi mérésének tapasztalatai

The application of SWCC and the experiences of its laboratory measurement

Authors

  • FIRGI Tibor
  • KESZEYNÉ SAY Emma
  • TELEKES Gábor

Keywords:

SWCC, unsaturated soil mechanics, sand layer box, pressure chamber, víztartási függvény, telítetlen talajmechanika, homoklapos berendezés, feszültségkamrás berendezés

Abstract

One of the key issues in unsaturated soil mechanics is, the features of the water function. Most engineering tasks affecting the unsaturated soils can be solved by the well-known soil mechanics examinations. In this article, we describe the scope of application of this soil characterization, together with our own measurement experiences.

 Kivonat

A telítetlen talajmechanika egyik kulcs kérdése, a vizsgált talaj víztartási függvényének isme­rete, így a telítetlen talajzónát érintő mérnöki feladatok döntő része - a jól ismert talajmechanikai vizs­gálatokkal kiegészítve – megoldhatóvá válik. A cikkben e talajjellemző alkalmazási körét, meghatáro­zási lehetőségeit ismertetjük, kiegészítve saját mérési tapasztalatainkkal.

References

Sheng D., Fredlund D.G., Gens A. (2008): A new modelling approach for unsaturated soils using independent stress variables, Canadian Geotechnical Journal, 45., pp. 511–534.

Imre E., Laufer I., Sheng D. (2012): A telítetlen talajok egyes talajmechanikai anyagmodelljei. Hidrológiai Közlöny 92:(3), 55-73. o.

Várallyay Gy. (1973): A talajok nedvességpotenciálja és új berendezés annak meghatározására az alacsony (atmoszféra alatti) tenziótartományban, Agrokémia és Talajtan 22., 1-22. o.

Imre, E., Czap, Z., Telekes, G. (1999): A telítetlen talajok feszültségi állapotváltozói, Hidrológiai Közlöny 3., 234-246 o.

Fredlund, D.G., Rahardjo, H.(1993): Soil mechanis for unsaturated soils, John Wilry & Sons, New York, p. 560.

Taylor, D.W. (1948): Fundamentals of Soil Mechanics, New York, Wiley, p. 700.

Imre E. (2009): Telítetlen talajok geotechnikájának alapjai (2. bővített kiadás), Egyetemi jegyzet, SZIE-YMÉTK, Budapest-Gödöllő

Van Genuchten, M.T.(1980): A closed-form equation for prediciting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, Soil Sciences American Journal 44., pp. 892-898.

Fredlund, D.G., Xing, A. (1994):Equations for the soil-water characteristic curve, Canadian Geotechnical Journal 31., pp. 521-532.

Imre, E., Havrán, K., Lőrincz, J., Rajkai, K., Firgi, T., Telekes, G. (2005): A model to predict the soil water characteristics of sand mixtures, Proceedings of the Advanced Experimental Unsaturated Soil Mechanics, Taylor & Francis Group, London, pp. 359-368.

Fredlund, D.G., Xing, A., Fredlund, M.D., Barbour, S.L.(1995): The relationship of the unsaturated shear streng to the soil-water characteristic curve, Canadian Geotehnical Journal 33, pp. 449-448.

Fredlund, D.G., Xing, A., Huang, S. (1994): Prediciting the permeability function for unsaturated soils using the soil- water characteristic curve, Canadian Geotechnical Jurnal 31, pp. 533-546.

Arya, L.M., Paris, J.F. (1981): A physicoempirical model to predict the soil moisture characteristic from particle-size distribution and bulk density data, Soils Sci. Soc. Am. J., 45., pp. 102-103.

Rajkai, K. (2004): A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest

Imre E; Havrán, K; Lőrincz, J; Rajkai, K , Firgi, T; Telekes, G. (2005) A model to predict the soil water characteristics of sand mixtures, Proceedings of the Advanced Experimental Unsaturated Soil Mechanics, Taylor & Francis Group, London, ISBN 0 415 38337 4, pp. 359-368.

Várallyay, Gy. (2003): A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai, Budapest-Gödöllő

Ray, R. (2016): Geotechnical Engineering in the Digital Age, In: Huszák, T., Koch, E., Mahler, A. (ed.), 2. Széchy Károly Emlékkonferencia, MGE-MMK-GT, pp. 22-23.

Rajkai, K., Várallyay, Gy.(1993): Talajfizikai és mezőgazdasági-vízgazdálkodási fogalmak (definíciók, jelölések, mértékegységek), Búzás I. (szerk.): Talaj- és Agrokémiai Vizsgálati Módszerkönyv, INDA4231 Kiadó, 221-231. o.

Downloads

Published

2022-04-17

Issue

Section

Articles