Termálvíz tanulmányozása – Kémiaszakköri tevékenységi eredmények

The study of thermal water – Activity results in the field of chemistry

Authors

  • József SZILÁGYI
  • Csilla SÓGOR

Keywords:

field of chemistry, methodology of chemistry education, experiment, research, /, kémia szakkör, kémia oktatás módszertana, kísérlet, kutatás

Abstract

In addition to theoretical natural science knowledge, it is important to raise everyday problems and analyze life-like situations. The fixed school curriculum is often not enough to cover these issues. Starting a chemistry course provides adequate space to expand science education and try out different teaching and learning techniques. Since the duration of the sessions is not fixed, we can work on each topic more freely, we can also promote learning based on independent discovery, and we can also develop problem-solving skills. It can give them extra motivation if we also include local features in the specialized activities. In the presentation, we will present the program of chemistry activities launched for the ninth and tenth grade students of the Érmihályfalvi Technological High School No. 1 studying natural sciences. Our investigations proved that the professional after-class activity has an important role in the development of the students' cooperation skills and that their relationship to the subject of chemistry has improved.

Kivonat

 

Az elméleti természettudományos ismeretek mellett fontos a mindennapokban megjelenő problémák felvetése, az életszerű helyzetek elemzése. A kötött iskolai tanterv sokszor nem elegendő ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre kitérjünk. Egy kémia szakkör indítása megfelelő teret biztosít a természettudományos nevelés kibővítésére, különböző tanítási-tanulási technikák kipróbálására. Mivel a foglalkozások időtartama nem kötött, szabadabban dolgozhatunk fel egy- egy témát, ezen kívül az önálló felfedezésen alapuló tanulást is elősegíthetjük, a problémamegoldó képességet is fejleszteni tudjuk. Plusz motivációt adhat számukra, ha a helyi adottságokat is bevonjuk a szaköri tevékenységekbe. Az előadásban az Érmihályfalvi 1. számú Technológiai Líceum természettudományok szakra járó kilencedikes és tizedikes diákjai számára indított kémiaszakköri tevékenység programját mutatjuk be. A vizsgálataink igazolták, hogy a szakköri tevékenységnek fontos szerepe van a diákok együttműködési készségének fejlődésében és javult a kémia tantárgyhoz való viszonyuk.

References

Dr. Miklósi Árpád, A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetőségei Magyarországon, Kőolaj és Földgáz 35. (135.) évfolyam 9-10. szám, 2002. szeptember-október

Falus Iván: Didaktika: elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, 7. kiadás változatlan utánnyomás, Budapest. 2013

Falus Iván: A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet és Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 15-27., 2001

Radnóti Katalin: Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok a mai magyar iskolában? Megjelent: In. Kerber Zoltán (Szerk.) Hidak a tantárgyak között. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 131-167. oldalak, könyv fejezet

Tóth Zoltán: Korszerű kémia tantárgy-pedagógia, Híd a pedagógiai kutatás és a kémiaoktatás között, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015

Szalay Luca és mtsai: A kémiatanítás módszertana, ELTE, Budapest, 2015

Luca Adrian, Boldea Elena Petria, Marcu Vasile: Oktatási-nevelési interaktív módszerek- képzési tananyag, 2013

Augustin Ţenu: Zăcămintele de ape hipertermale din nord – vestul României, Editura Academiei, Bucureşti, 1981

http://www.google.co.hu/geotermális energia, Monoki Ákos, Geotermikus energia (hozzáférés 2006. 01. 25)

Válentiné Báldos Éva, Terepi vizsgálatok III: vízvizsgálatok

Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu: Metode Interactive De Grup, Editura Arves, Craiova, 2007

Újszerű módszerek a kémia tanításában Megjelent: Módszertani Lapok, Kémia 9. évfolyam 3. szám 1-13. oldal

Downloads

Published

2023-01-26

Issue

Section

Articles