Bontott útépítési anyagok „in situ” újrahasznosítása – Románia területén érvényes előírások és személyes tapasztalatok

Recycling „in-place” of Milled Road Construction Materials – Normatives on the Territory of Romania and Personal Experience

Authors

  • FÜLÖP Balázs-Csaba

Keywords:

recycling, ECO, jövő

Abstract

Recycling, reusing is becoming an increasingly important issue today. We engineers are responsible to our society for choosing the most suitable technology. The executed works greatly influences the environment and thereby the future of our own and our children. After the economical crisis, the designers and engineers started to think more and more ECO= Economic & Ecologic. Comparing the cold recycling „in-place” with cold recycling „in-plant“ or changing the complete structure of the road, the conclusion is:

  • Less execution time
  • Less material transported
  • Less energy consumed
  • Less negative impact on the environment

Kivonat

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az újra felhasználás, újrahasznosítás. Mi mérnökök, felelősséggel tartozunk a közösségünknek, azáltal, hogy a legmegfelelőbb technológiákat válasszuk. Az elvégzett munkálatok nagyban befolyásolják környezetünket, ezáltal a mi és gyerekeink jövőjét is. A gazdasági válság után úgy az építészek, mint a mérnökök egyre jobban kezdtek ECO= Economic & Ecologic (Gazdaságos & Ökologikus) módon gondolkodni. Összehasonlítva a helyszíni hideg remixet a telepen történő hideg remixel vagy a teljes szerkezet cseréjével a következőket vonhatjuk le:

  • Kevesebb kivitelezési idő
  • Kevesebb szállítás
  • Kevesebb felhasznált energia
  • Kevesebb negatív hatás a környezetre

References

SR EN 13282 – Lianti hidraulici rutieri

SR EN 14023 – Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri

SR EN12591– Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutieri

SR EN 1428 – Bitum si lianti bituminosi. Determinarea continutului de apa din emulsiile bituminoase

SR EN 1429 – Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezidualului pe sita al emulsiilor bituminoase si determi-narea stabilitatii la depozitare prin cernere

SR EN 13808 – Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile pentru emulsiilor bituminoase cationice

STAS 10473/1 – Lucrari de drumuri. Starturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu liant hidraulic. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10473/1 – Lucrari de drumuri. Starturi rutiere din agregte naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidra-ulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare

SR EN 13242 +A1 2008 –Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri

AND 532 – Normativ privind reciclarea la rece a straturilor rutiere

AGREMENT Tehnic 004–07/1583–2018 – Procedeu de reciclare in situ a straturilor cu adaos de liant bituminous si/sau liant hidraulic rutier

AND 530-2012 – 'Indicativ control calitatii terasamentelor'

CD 31-2002 – Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante

DIN-18134 – Determining the deformation and strength characteristics of soli by plate loading test

STAS 2914-4 – Determinarea modulului de deformatie liniara – Lucrari de drumuri si de cale ferata

SR EN 13286-2 – Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hiraulici – Compactare PROCTOR

STAS 6400-84 – Lucrari de drumuri, Straturi de baza si de fundatie

PD 177-2001 – Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide

Downloads

Published

2021-03-11

Issue

Section

Articles