Térstatisztika a közlekedésben

Spatial statistics in transport

  • SZABÓ Zsombor
  • SIPOS Tibor
Keywords: spatial econometrics, spatial statistics, spatial inequality, cross-border commuting, térökonometria, térstatisztika, területi egyenlőtlenség, határt keresztező ingázás

Abstract

In our globalized world, international relations are of unprecedented importance. In the developed world, crossing borders is of paramount importance, but since the 2000s, but especially since 2010, the need to make border crossings more difficult has steadily increased. This was either due to external pressure, such as the permanent closure of many road border crossings at the Austrian border since the 2015 immigration crisis, or the issue of the border crossing of some local initiative such as Ágfalva or Zsira. In this article, we examine what makes people in Hungary most affected by foreign commuting in Győr-Moson-Sopron and Vas counties commute to commute across the border every day. Our hypothesis is that cross-border commuting is a matter of choice that results in most people using a car. In summary, we built a spatial econometric model for commuting abroad using the territorial inequality index and rank. It can be said that the proximity of a centralized county seat negatively affects commuting abroad, while a centralized district center does all this positively. As a result, the authors are of the opinion that it is justified to support cross-border commuting with public transport systems. Forward-looking examples can be observed, for example, between Rajka and Bratislava and in the Pornóapáti area, but closer integration may be needed in the future. This would also reduce car traffic, which is one of the primary needs of local people.

Kivonat

Globalizálódott világunkban a nemzetközi kapcsolatok sosem látott fontossággal rendelkeznek. A fejlett világban kiemelt jelentősége van a határok átlépésének, azonban a 2000-es évektől, de különösképpen a 2010-es évektől folyamatosan növekedett az igény a határkeresztezések megnehezítésére. Ez vagy külső nyomásra történt, például a 2015-ös bevándorlási válság óta az osztrák határon számos közúti határátkelő van lezárva tartósan, vagy pedig valamilyen helyi kezdeményezés okán, például Ágfalva vagy Zsira határátmenetének a kérdésköre. Jelen cikkben azt vizsgáljuk, hogy Magyarországon a külföldi ingázással leginkább érintett Győr-Moson-Sopron, valamint Vas megyékben mi veszi rá az embereket arra, hogy nap mint nap ingázzanak a határ túloldalára. Hipotézisünk, hogy a határon ingázás választás kérdése, amely azt eredményezi, hogy legtöbben személygépjárművet használnak. Összefoglalásképpen elmondható, hogy a külföldi ingázásra térökonometriai modellt építettünk a területi egyenlőtlenségi mutató és a rangszám felhasználásával. Elmondható, hogy egy központosított megyeszékhely közelsége negatívan befolyásolja a külföldre való ingázást, míg egy központosított járásközpont pozitívan teszi mindezt. Mindezek hatására a szerzők azon a véleményen vannak, hogy a határon való ingázás közösségi közlekedési rendszerekkel való támogatása indokolt. Előremutató példák megfigyelhetők, például Rajka és Pozsony viszonylatában, valamint Pornóapáti térségében, azonban ennél szorosabb integrációra lehet szükség a jövőben. Ezzel a személygépjármű-forgalom is mérsékelhető lenne, ami a helyben élők egyik elsődleges igénye.

References

Anderson, W.P., Maoh, H.F., Burke, C.M., 2014. Passenger car flows across the Canada–US border: The effect of 9/11. Transport Policy 35, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.05.005

Anselin, L., 1988. Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Anselin, L., Bera, A.K., Florax, R., Yoon, M.J., 1996. Simple diagnostic tests for spatial dependence. Regional Science and Urban Economics 26, 77–104. https://doi.org/10.1016/0166-0462(95)02111-6

Auerbach, F., 1913. Das Gesetz der Bevölkerungskonzentration. Petermanns Geographische Mitteilungen 59, 74–76.

Avetisyan, M., Heatwole, N., Rose, A., Roberts, B., 2015. Competitiveness and macroeconomic impacts of reduced wait times at U.S. land freight border crossings. Transportation Research Part A: Policy and Practice 78, 84–101. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.04.027

Bivand, R.S., Hauke, J., Kossowski, T., 2013a. Computing the Jacobian in Gaussian spatial autoregressive models An illustrated comparison of available methods. Geographical Analysis 45, 150–179.

Bivand, R.S., Lewin-Koh, N., 2017. maptools: Tools for Reading and Handling Spatial Objects.

Bivand, R.S., Pebesma, E.J., Gómez-Rubio, V., 2013b. Applied Spatial Data Analysis with R, 2nd ed. ed, USeR Series. Springer, New York, NY.

Bivand, R.S., Piras, G., 2015. Comparing Implementations of Estimation Methods for Spatial Econometrics. Journal of Statistical Software 63, 1–36.

Bivand, R.S., Wong, D.W.S., 2018. Comparing implementations of global and local indicators of spatial association. TEST 27, 716–748. https://doi.org/10.1007/s11749-018-0599-x

Bradbury, S.L., 2013. The impact of security on travelers across the Canada–US border. Journal of Transport Geography 26, 139–146. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.08.009

Brown, M.W., Anderson, W.P., 2015. How thick is the border: the relative cost of Canadian domestic and cross-border truck-borne trade, 2004–2009. Journal of Transport Geography 42, 10–21. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.10.006

Buczkowska, S., Coulombel, N., de Lapparent, M., 2019. A comparison of Euclidean Distance, Travel Times, and Network Distances in Location Choice Mixture Models. Netw Spat Econ 19, 1215–1248. https://doi.org/10.1007/s11067-018-9439-5

Burt, M., 2009. Tighter Border Security and Its Effect on Canadian Exports. Canadian Public Policy / Analyse de Politiques 35, 149–169.

Clauset, A., Shalizi, C.R., Newman, M.E.J., 2009. Power-Law Distributions in Empirical Data. SIAM Rev. 51, 661–703. https://doi.org/10.1137/070710111

Danis, J., Dolinayova, A., Cerna, L., Zitricky, V., 2018. Impact of the Economic Situation in the Slovak Republic on Performances of Railway Transport. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 47, 2, 118–123. https://doi.org/10.3311/PPtr.11185

Dusek T., Kotosz B., 2016. Területi statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Európai Parlament, Tanács, 2003. A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.

Getis, A., 1991. Spatial interaction and spatial autocorrelation: a cross- product approach. Environment and Planning A 23, 1269–1277.

Gross, J., Ligges, U., 2015. nortest: Tests for Normality.

Hagget, P. (Ed.), 2001. Geography: a global synthesis. Pearson Education Limited, Harlow.

Huber, P., Nowotny, K., 2013. Moving across Borders: Who is Willing to Migrate or to Commute? Regional Studies 47, 1462–1481. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.624509

Hummels, D.L., 1999. Toward a Geography of Trade Costs. SSRN Electronic Journal 30. https://doi.org/10.2139/ssrn.160533

Lakatos, A., Mándoki, P. 2020. Sustainability Analysis of Competition in Public Transport Systems: A Comparative Case Study in Hungary and Finland. Periodica Polytechnica Civil Engineering https://doi.org/10.3311/PPci.14824

Lakatos, A., Tóth, J., Mándoki, P. 2020. Demand Responsive Transport Service of ‘Dead-End Villages’ in Interurban Traffic. Sustainability, 12, 9, 3820. https://doi.org/10.3390/su12093820

Lakatos I, Kőrös P, Hajdu F 2014: Examination of the effect of sensor properties on the secondary battery model in simulation environment, ACTA TECHNICA JAURINENSIS 7 : 1 pp. 71-86. , 16 p.

LeSage, J.P., 2008. An Introduction to Spatial Econometrics. Revue d’économie industrielle 19–44. https://doi.org/10.4000/rei.3887

Maoh, H.F., Khan, S.A., Anderson, W.P., 2016. Truck movement across the Canada–US border: The effects of 9/11 and other factors. Journal of Transport Geography 53, 12–21. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.04.002

Miltiadou, M., Bouhouras, E., Basbas, S., Mintsis, G., Taxiltaris, C., 2017. Analysis of border crossings in South East Europe and measures for their improvement. Transportation Research Procedia 25, 603–615. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.445

Moran, P.A.P., 1948. Some Theorems on Time Series: II The Significance of the Serial Correlation Coefficient. Biometrika 35, 255. https://doi.org/10.2307/2332344

Niebuhr, A., 2008. The Impact of EU Enlargement on European Border Regions.

Opasanon, S., Kitthamkesorn, S., 2016. Border crossing design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation based approach. Transport Policy 48, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.009

Ord, K., 1975. Estimation Methods for Models of Spatial Interaction. Journal of the American Statistical Association 70, 120. https://doi.org/10.2307/2285387

Park, J., Kwon, C., Son, M., 2014. Economic implications of the Canada–U.S. border bridges: Applying a binational local economic model for international freight movements. Research in Transportation Business & Management 11, 123–133. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2014.06.003

Pebesma, E.J., Bivand, R.S., 2005. Classes and methods for spatial data in R. R News 5, 9–13.

R Core Team, 2017. A language and environment for statistical computing.

Sarmiento-Barbieri, I., 2016. An Introduction to Spatial Econometrics in R. Champaign.

Sipos, T., 2017. Spatial Statistical Analysis of the Traffic Accidents. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. https://doi.org/10.3311/PPtr.9895

Szabó Z., Sipos T., 2019. Területi egyenlőtlenségek hatása megyei forgalom esetén, in: Horváth G., Gaál B., Horváth B. (Eds.), Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2019 Conference on Transport Sciences: Alternatív-Autonóm-Kooperatív-Komparatív Mobilitás. pp. 905–915.

Szabó, Z., Sipos, T., Török, Á., 2017. Spatial Econometric Analysis of the Hungarian Border Crossings. MATEC Web of Conferences 134, 00057. https://doi.org/10.1051/matecconf/201713400057

Szabó, Z., Török, Á., 2019. Spatial Econometrics – Usage in Transportation Sciences: A Review Article. Period. Polytech. Transp. Eng. https://doi.org/10.3311/PPtr.12047

Szabó, Z., Török, Á., Sipos, T., 2019. Order of the Cities: Usage as a Transportation Economic Parameter. Period. Polytech. Transp. Eng. https://doi.org/10.3311/PPtr.13786

Tagai, G., Pénzes, J., Molnár, E., 2008. Methods of the analysis of integration effect on border areas – the case of Hungary. Eurolimes - Journal of the Institute for Euroregional Studies 6, 150–160.

Tobler, W.R., 1970. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography 46, 234. https://doi.org/10.2307/143141

Török, Á, Zöldy M: Energetic and economical investigation of greenhouse gas emission of Hungarian road transport sector, Pollack Periodica 5:3 pp. 123-132, 10 p. (2010) DOI 10.1556/Pollack.5.2010.3.10

Török Á, Zöldy M, Várkonyi D.: Travel Demand Management road pricing and climate change at IV. TEN-T corridor in Hungary, In: Sammer, Gerd (szerk.) TDM 2008 Conference on Travel Demand Management

Varga A., 2002. Térökonometria (Spatial Econometrics). Statisztikai szemle 80, 354–370.

Zhukov, Y.M., 2010. Applied spatial statistics in R, Section 6 [WWW Document]. Geostatistics. URL http://www.people.fas.harvard.edu/~zhukov/Spatial6.pdf

Zipf, G.K., 1949. Human behavior and the principle of least effort.

Published
2020-06-11
How to Cite
Zsombor, S., & Tibor, S. (2020). Térstatisztika a közlekedésben. Műszaki Szemle, (75), 1-7. Retrieved from http://ojs.emt.ro/index.php/muszakiszemle/article/view/261
Section
Articles