Logisztika és gazdasági reformok

Logistics and economic reforms

Authors

  • PARÓCZAI Péter
  • ILLÉS Béla

Keywords:

logistics, economy, reforms, /, logisztikai, gazdaság, reformok

Abstract

Reviewing the development of the economy over the last 60 years, it can be stated that the role of constantly evolving logistics has always been decisive in the life of the world economy. In this article, we discuss the relationship between scientific paradigm shifts, social reforms, and ever-evolving logistics, and the influential role of this relationship in the development of the economy and society. For the period under review, the authors make findings for the development of the future through the relationship between globalized logistics and the global econom.

Kivonat

Áttekintve a gazdaság utóbbi 60 éves fejlődését, megállapítható, hogy a folyton fejlődő logisztika szerepe mindig meghatározó volt a világgazdaság életében. A cikkben kitérünk a tudományos paradigmaváltások, a társadalmi reformok és a folyton fejlődő logisztika kapcsolatrendszerére, valamint ennek a kapcsolatrendszernek befolyásoló szerepére a gazdaság és a társadalom fejlődésében. A vizsgált időszakra vonatkozóan a szerzők megállapításokat tesznek, a jövő fejlesztésére a világméretűvé nőtt logisztika és a világméretű gazdaság kapcsolatán keresztül.

 

References

Herman van der Wee A lefékezett jólét Közgazdasági Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1986.

Paróczai P. A multinacionális nagyvállalati rendszer irányítástechnikai megoldásai, BGF Tudományos Évkönyv Budapesti Gazdasági Főiskola, 2004.(53-62.)

Arrow K. J. Egyensúly és Döntés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1979.

Józsa V. A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon Dialóg Campus Kiadó Budapest 2019.

Frisch R.(1974): Kvantitatív és dinamikus közgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Budapest. 1974.

Cselényi J.- Illés B. Logisztikai Rendszerek I. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2006.

PÓLA P. Rövid élelmiszerláncokkal a vidék fejlesztéséért. Súgó Szemle 2. pp. 81-91.

Downloads

Published

2022-04-20

Issue

Section

D. szekció – Műszaki logisztika-folyamatfejlesztés, rendszertervezés és optimalizálás, intelligens rendszerek, csomagolástervezés és fejlesztés, logisztikai rendszerek szimulációja