Tér, rendszer, információ - a logisztika szerepe a gazdaság fejlődésében

Space, system, information - the role of logistics in the development of the economy

Authors

  • PARÓCZAI Péter
  • ILLÉS Béla

Keywords:

spatial economy, information technology, logistics, /, térgazdaság, információ technológia, logisztika

Abstract

Today, regions play an important role in the economic development of countries. Any kind of work inthe economies of the regions provides income, employment, local prosperity and social organization. Managing the economic development of the real space is an extremely complex task that requires a great deal of expertise and excellent political performance. They all use strong professional and practical knowledge, which also requires the broad involvement of science. If we want to ensure the efficiency of the operation and development of real spaces, we need to ensure the organization and institutionalization that is built on the system and formation base. In this, the West is strongly ahead of us.

 Kivonat

Napjainkban az országok gazdaságának fejlődésében fontos szerepet játszanak térségek. A térségek gazdaságában folyó bármilyen fajta munka biztosítja a jövedelmeket, a foglalkoztatást, a helyi jólétet és a társadalmi szervezettséget. A reáltér gazdasági fejlődésének irányítása rendkívül bonyolult feladat, amely nagy szakértelmet és kiváló politikai teljesítményt igényel. Ezek mind erős szakmai és gyakorlati ismereteket használnak fel, amelyhez szükséges a tudomány széleskörű bevonása is. Ha a reálterek működésének és fejlődésének hatékonyságát biztosítani kívánjuk, akkor gondoskodni kell a rendszer- és információs bázison felépülő szervezettségről és intézményesülésről. Ebben a nyugat erőteljesen előttünk jár.

References

Varga Attila Kortárs térelméletek Kelet-közép európai kontextusban Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. 123-138.

Medvegyev Péter Gondolatok Kenneth J. Arrow munkájáról Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 2. szám, 2017. június, 146–153. o.

Józsa Viktória A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.

K. J. Arrow Egyensúly és Döntés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Paróczai Péter – Gubán Ákos – Gubán Miklós A területfejlesztés információalapú logisztikai rendszere MicroCAD’ 2000. Miskolc, 2000. február 23-24.

Illés Béla – Elke Glistau - Norge I. Coello Machado Logisztika és minőségmenedzsment, Miskolc, 2007.

Downloads

Published

2022-04-20

Issue

Section

D. szekció – Műszaki logisztika-folyamatfejlesztés, rendszertervezés és optimalizálás, intelligens rendszerek, csomagolástervezés és fejlesztés, logisztikai rendszerek szimulációja