Helikoid hajtópárok axoidjainak vizsgálata a továbbfejlesztett konstruktív geometriai modellben

Study of axoids of helicoid drive pairs in the improved constructive geometric model

Authors

  • BALAJTI Zsuzsanna

Keywords:

Conical and cylindrical helicoid drive pairs, kinematical-mathematical model, axoid, Euclidean space model, projective space model, /, Kúpos és hengeres helikoid hajtópárok, kinematikai-matematikai modell, euklideszi térmodell, projektív térmodell

Abstract

This paper presents an schematic overview of the axoids study through constructive geometric determination of the instantaneous screw axes, using the constructive-geometric model improved from the Dudás-type kinematics-mathematical model created to develop the production geometry of the helicoid drive pairs. This article has pointed out, that the supplementing the Euclidean space model with the geometric elements of infinity has resulted the projective space model, which will increase the manageability of several production geometry tasks.

Kivonat

Ez a cikk egy rövid betekintést ad a pillanatnyi csavarodási tengelyek konstruktívgeometriai meghatározásán keresztül az axoidok vizsgálatába, a helikoid hajópárok gyártásgeometriájának fejlesztésére kimunkált Dudás-féle kinematikai-matematikai modellből továbbfejlesztett konstruktív-geometriai modell felhasználásával. Jelen írás rámutat arra, hogy az euklideszi térmodell kiegészítése a végtelen távoli térelemekkel a projektív térmodell kialakulását eredményezi, melyben több gyártásgeometriai feladat kezelhetőségére nyílik lehetőség.

References

Balajti, Zs., Ábel, J. Applying projective geometry in design of worm manufacturing, KEY ENGINEERING MATERIALS, 2014., 581: pp.: 77-81.

Dudás, L. Modeelylling and simulation of a new worm gear drive having point-like contact, ENGINEERING WITH COMPUTERS 29: (3) pp. 251-272.

Litvin, F. L., Fuentes, A. Gear Geometry and Applied Theory, Cambridge University Press, 2004., ISBN 978 0 521 81517 8, p. 793.

Dudás, I. The Theory  Practice of Worm Gear Drives, Kogan Page US. Sterling, USA, 2000.

Balajti, Zs. Kinematikai hajtópárok gyártásgeometriai fejlesztése. PhD disszertáció, Miskolc, 126. old. 2007.

Balajti Zs. Kapcsolódó felületpárok gyártásgeometriai fejlesztése, ábrázoló geometriai alkalmazással, Habilitációs Tézisfüzet, Miskolc. 80. old. 2016.

Bercsey, T., Horák, P. Modelling of the contact and tribological relations of spatial gear pairs, International Conference on Gears, München, 2002., ISBN: 3-18-091665-6, pp.: 91-105.

Hogyai, N., Máté, M., Tolvaly-Rosca, F., Dragoi, M. V. Peculiarities of the Grinding Process of a Gear Hob Helical Rake Face. Acta Universitatis Sapientiae, Electrical and Mechanical Engineering, 13 (2021) 39-51. DOI: 10.2478/auseme-2021-0004.

Felhő, Cs., Szentesi, A., Tóth, G. Geometrical Dimensioning of Worm Drives, Proceeding of the 11th International Conference on Tools: ICT-2004. Miskolc, Hungary, University of Miskolc, pp.: 177-182.

Popkonstantinovic, B., Stojicevic, M., Jeli, Z., Obradovic, M., Popa, D. L. Simulation and Motion Study of Mechanical Integrator 3D Model. FME Transactions, 2019, Vol. 47, No.2. pp.: 299-303.

Dezső G., Szigeti F. A műszaki szimulációs módszerek helye a mérnökképzésben, Műszaki Tudományos Közlemények (HU) 6., 2017., ISSN 2393 – 1280, pp.: 63-71.

Máté, M., Hollanda, D., Tolvaly-Rosca, F., Forgó, Z., Egyed-Faluvégi, E.: Synthesis of a Profile Errorless Involute Shaper Cutter with Cylindrical Rake Face. 978-1-7281-5625-5/19/$31.00 ©2019 IEEE. pp.: 000071-000076. https://af.booksc.eu/book/83420881/040fd1, https://doi.org/10.33894/mtk-2021.15.06

Petrich G.: Ábrázoló geometria, Budapest, Műszaki Tankönyvkiadó, 1973., 413 old.

Drahos I.: A szerszámgeometria mozgásgeometriai alapjai, Miskolc, 1972., p. 100

Vadászné Bognár G. Matematika informatikusok és műszakiak részére 2., Miskolci Egyetemi Kiadó, Magyarország, ISBN: 9636615764, p. 347. 2003.

Lévai I., Dudás I., Balajti Zs. Homorú ívelt profilú (axiális metszetben kör) hengeres csiga geometriai méretezése. Gépgyártás 4(5), 30-35 old.

Downloads

Published

2022-04-20