Szerves légszennyező komponensek folyamatos koncentráció mérése gázáramban

Continuous concentration measurement of organic air pollutant componenst in gas stream

Authors

  • Tibor POÓS
  • Nikolett SZÁVICS

Keywords:

organic air pollutants, measuring instrument, ethanol, methanol, ethyl-acetate, /, szerves légszennyezők, mérőműszer, etanol, metanol, etil-acetát

Abstract

At an industrial alcohol production site, the authority required the determination of the concentration of organic air pollutants, the flow rate of the carrier gases, and the amount of harmful substances entering the environment from these data. In the course of alcohol production, we performed an examination of industrial meters that can be used for the continuous, online measurement of the emitted mass flows and concentrations of methanol, ethanol, and ethyl acetate, taking into account the prescribed criteria. We summarized the possible measurement principles of volatile organic compounds.

Kivonat

Ipari alkoholt előállító szeszgyárnál a hatóság a szerves légszennyező anyagok koncentrációját, a hordozó gázok térfogatáramát, valamint az ezekből az adatokból környezetbe jutó káros anyagok mennyiségének meghatározását írta elő. Az alkoholgyártás során, metanol, etanol, és etil-acetát kibocsátott koncentrációinak folyamatos, online méréséhez alkalmazható ipari mérők vizsgálatát végeztük el az előírt kritériumokat figyelembe véve, valamint összegeztük a szerves illékony vegyületek lehetséges mérési elveit.

References

Endre D. D., „Levegőtisztaságvédelem”, o. 247.

V. K. Saini és J. Pires, „Development of metal organic framework-199 immobilized

zeolite foam for adsorption of common indoor VOCs”, Journal of Environmental

Sciences, köt. 55, o. 321–330, máj. 2017, doi: 10.1016/j.jes.2016.09.017.

W. K. H. Kft, „6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye”. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100006.VM (08/23/2022).

„OLM - Típusjóváhagyási (korábban: Típusalkalmassági felülvizsgálati) igazolással rendelkezdő gázelemzők és pormonitorok (2002-2021)”. http://www.levegominoseg.hu/tipuslista (08/31/2022).

„Product_information_MCS100FT_FTIR_Analysis_System_en_IM0018674.pdf”. Elérés: 2022. augusztus 25. [Online]. Elérhető: https://cdn.sick.com/media/docs/4/74/674/Product_information_MCS100FT_FTIR_Analysis_System_en_IM0018674.PDF

„OLM - Közlemény a típusjóváhagyási vizsgálatokkal kapcsolatban”.

http://www.levegominoseg.hu/tipusjovahagyas (elérés 2022. augusztus 23.).

Downloads

Published

2024-04-23