A Gyártóberendezések és rendszerek tantárgy projekt alapú oktatása – tapasztalatok

Project-Based teaching of Manufacturing Systems and Equipments - Experiences

Authors

  • György CZIFRA
  • Péter HERVAY
  • Csaba VARRÓ
  • Béla MÉSZÁROS

Keywords:

projekt alapú oktatás, egyetemi oktatás, új oktatási módszerek, project based learning, university education, new approach in the education processes

Abstract

Based on positive experiences and based on positive feedback from our students we introduced a project-based learning method in both semesters of our subject - Manufacturing Equipment and Systems. The first semester assignments were focused on positioning a workpiece with the given conditions and constraints. During the second semester project teams formed by the students were working on a project of a single purpose machine tool.

Kivonat

A kedvező tapasztalatokból kiindulva és a pozitív hallgatói visszajelzésekre alapozva a Gyártóberendezések és rendszerek tantárgyban mindkét félévben bevezettük a projekt alapú feladatmegoldást. Az első félévi feladatok témája egy adott munkadarab pozicionálása volt a megadott feltételekkel és korlátozó paraméterek figyelembevételével. A második félév egy célgép tervezési feladat volt, az egy évvel ezelőtti tanulságok és tapasztalatok hasznosításával.

References

Hegedűs Gábor: A projektmódszer elmélete. In Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer I–III. Budapest, 1998.

Hegedűs Gábor – Szécsi Gábor – Mayer Ágnes – Zombori Béla: Projektpedagógia. Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 2002.

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. IFA-OKI IFK, Budapest, 1991.

Knausz Imre: A tanítás mestersége. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 2001.

Mendl Lajos: A projekt. In Knausz Imre (szerk.): Történelem az évszámokon innen és túl. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.

M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003.

Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel. (Szerk: Falus Katalin – Vajnai Viktória) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2008.

Dewey, J. (1976): A nevelés jellege és folyamata. Budapest, 1976, Tankönyvkiadó

Görög, M. (1996): Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó Kft. Budapest, 1996.

Görög, M. (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest

Görög, M. – Ternyik, L. (2001): Informatikai projektek vezetése, Kossuth Kiadó, Budapest

Görög, M. (2003): A projektvezetés mestersége a projektsiker tükrében, Vezetés-tudomány 2003/2, Budapest

Hunya, M. (2009): Projektmódszer a 21. században, tanulmány,

https://goo.gl/qJW2lG , (megtekintve 2017.04.29.,17:49)

http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia , (megtekintve 2017.04.29.,17:45)

http://epednet.ektf.hu/. (megtekintve 2019.05.05.,17:45)

http://www.cnc.hu/digitalization/ (megtekintve 2018.02.06.,19:30)

Downloads

Published

2020-04-16