Szád-horony karima szivárgásának vizsgálata végeselem analízissel

Finite element analysis of leakage in tongue-groove type flange

Authors

  • Benedek KULCSÁR
  • Máté PETRIK
  • Bernadett PUSZTAI-SPISÁK

Keywords:

flange, leakage, simulation, gasket contact stress, combined loading, /, karima, végeselem szimuláció, tömítés összenyomó feszültség, összetett terhelés

Abstract

In industrial applications, with particular emphasis on the chemical industry, including the handling of hazardous substances, the leak-tightness of the flange joints is a basic requirement. Flange joints of the tongue and groove design are often used, but there is limited information in the literature on the analysis of finite element simulation, and thus the paper presents an investigation of the finite element simulation of the sealing of this design flange using MSC Marc© software.

Kivonat

Az ipari alkalmazások során - kiemelt tekintettel a vegyiparra, azon belül is a veszélyes anyagok kezelésére – a karima kötések szivárgásmentessége alapkövetelmény. A szád-horony kialakítású karimás kötéseket gyakran alkalmazzák, azonban a szakirodalomban kevés információ található a végeselem szimulációval történő elemzéséről, ezáltal a cikkben ezen kialakítású karima végeselem szimulációval történő tömítettségének a vizsgálata kerül bemutatásra az MSC Marc© szoftver alkalmazásával.

References

Estrada H., Analysis of leakage in bolted-flanged joints using contact finite element analysis. Journal of Mechanics Engineering and Automation. David Publishing Company, 5 (2015), 135-142

ASME BPVC VIII-1 fejezet, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Vegyipari Gépészeti Intézet szabványtár, 2021

Lošák P., Létal T., Buzik J., Nad M., Leakage-cause analysis of a flange joint designed according to standards. Materials and technology. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 52 (2018) 3, 295-298

Krishna M. M., Shunmugam M., Prasad N. S., A study on the sealing performance of bolted flange joints with gaskets using finite element analysis. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 84 (2007), 349–357

MSZ EN 13445-3, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Vegyipari Gépészeti Intézet szabványtár, 2021

MSZ EN 1092-1, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Vegyipari Gépészeti Intézet szabványtár, 2002

MSZ EN 1514-1, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Vegyipari Gépészeti Intézet szabványtár, 2000

Downloads

Published

2023-04-25