Szerszámprofil gyártásgeometriai elemzése

Manufacturing geometry analysis of tool profile

Authors

  • Zsuzsanna BALAJTI

Keywords:

constructive geometrical model, worm, grinding wheel, re-regulation, undercutting, /, konstruktív geometriai modell, csiga, köszörűkorong, újra-szabályozás, alámetszés

Abstract

One of the most important goals of engineering in the digital technological environment is to improve the efficiency of production and the quality of products. The worm drive pairs are evaluated after completing a series of tasks and evaluating their results. Machining the worms with a curved profile without undercutting is a complex engineering task. As a result of the wear of the grinding wheel that machines the worm, the changing grinding wheel profile results in distortion of the worm profile. Re-regulating the profile of the grinding wheel, on the other hand, changes the movement conditions, which results in a change in the positional geometry of the undercut. In this paper, the investigate of the geometrical parameters affecting the location of the undercut is presented by matrix algebraic analysis and differential geometrical examination of the connecting curve of the grinding wheel and the worm with curved profile.

Kivonat

A digitális technológiai környezetben a mérnöki tevékenységnek egyik kiemelten fontos célja a gyártás hatékonyságának és a termékek minőségének javítása. A csigahajtópárok kiértékelése számos feladatsor elvégzése és azok eredményeinek értékelése után történik. Az ívelt profilú csigák megmunkálása az alámetszés elkerülésével bonyolult gépészmérnöki feladat. A csigát megmunkáló köszörűkorong kopása következtében a változó korongprofil a csigalak torzulását eredményezi. A köszörűkorong profiljának újra-szabályozása viszont a mozgásviszonyokat változtatja meg, ami az alámetszés helyzetgeometriájának változását eredményezi. Jelen írásban az alámetszést helyét befolyásoló geometriai paraméterek elemzése kerül bemutatásra a köszörűkorong és az ívelt csigaprofil kapcsológörbéjének mátrixalgebrai vizsgálatával és differenciálgeometriai elemzésével.

References

Ábel József, Balajti Zsuzsa: Fogazatok szerszámkopás vizsgálata az ábrázoló geometria módszereivel, OGÉT 2018, XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia, Kolozsvár, Románia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság pp.: 12-15.

Balajti, Zs. Kinematikai hajtópárok gyártásgeometriai fejlesztése. PhD diszertáció, Miskolc, 126. old. 2007.

Balajti, Zs. Kapcsolódó felületpárok gyártásgeometriai fejlesztése, ábrázoló geometriai alkalmazással, Habilitációs Tézisfüzet, Miskolc. p. 80. 2016.

Barhm, M., Jálics, K., Zelentsov, A., Salah, A.: A hybrid method technique for design and optimization of Formula race car exhaust muffler, INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 11 : 2 pp. 174-180. , 7 p. (2020)

Bercsey, T., Horák, P. Modelling of the contact and tribological relations of spatial gear pairs, International Conference on Gears. München. pp. 91-105.(ISBN: 3-18-091665-6)

Dezső G., Szigeti F. A műszaki szimulációs módszerek helye a mérnökképzésben, Műszaki Tudományos Közlemények (HU) 6., 2017., ISSN 2393 – 1280, pp.: 63-71.

Drahos I.: A forgácsoló szerszámok gyártásgeometriájának alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 33. o.

Dudás, I. The Theory  Practice of Worm Gear Drives, Kogan Page US. Sterling, USA, 2000.

Dudás, L. The effect of worm profile on contact lines. microCAD, XXIV. International Scientific Conference 2010, ISBN:978 963 661 919 0, Miskolc, Hungary, pp. 39-44

Felhő, Cs., Szentesi, A., Tóth, G. Geometrical Dimensioning of Worm Drives, Proceeding of the 11th International Conference on Tools: ICT-2004. Miskolc, Hungary, University of Miskolc, pp. 177-182.

Gyurika István Gábor: Digitális gyártási szolgáltatások a CNC programtervező és szimulációs szoftverek területén, XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia OGÉT 2019. (2019) pp. 169-172

Hogyai, N., Máté, M., Tolvaly-Roșca, F., Drăgoi, M. V. Peculiarities of the Grinding Process of a Gear Hob Helical Rake Face. Acta Universitatis Sapientiae, Electrical and Mechanical Engineering, 13. 2021., 39-51. DOI: 10.2478/auseme-2021-0004. https://doi.org/10.33894/mtk

Kátai L. Szabó I., Nagy I.: Csuklós mechanizmusok vizsgálata számítógépes modellezéssel, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya, Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és fejlesztési tanácskozás, Nr. 29.: 3. kötet. 2005., ISBN:9636114293; 9636114307; 9636114323; 9636114315 pp. 209-213.

Kelemen, Cs., Máté, M. An Analysis of Manufacturing Precision of Involute Worms Using a Kinematical Model, Műszaki Tudományos Közlemények, Vol. 14. (2021) pp.: 44–50.

Litvin, F. L., Fuentes, A. Gear Geometry and Applied Theory. Englewood Cliffs. Prentice Hall. NJ. 1994.

Mándy, Z., Dudás, I., Bodzás, S.: Manufacture of Spiroid Worm Surfaces in Intelligent Integrated Systems, Factory Automation 2011 Conference in University of István Széchenyi, 2011. 05. 25-26., Győr, Hungary, ISBN 978-963-7175-3, pp.: 140-148.

Máté, M., Hollanda, D., Tolvaly-Rosca, F., Popa-Müller, I. Az Archimédesz-féle spirális vezérgörbéjű fogazat hordképének lokalizációja a tangenciális eltolás megfelelő beállításával. OGÉT XXI, Arad, 2013. ápr. 25-28, Konferenciakiadvány, ISSN 2068-1267, pp.: 265-268.

Sztankovics, I., Kundrák, J.: Theoretical value of total height of profile in rotational turning, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS 309 pp. 154-161. , 8 p. (2013)

Vadászné Bognár, G. Matematika informatikusok és műszakiak részére 2., Miskolc, Magyarország, Miskolci Egyetemi Kiadó, ISBN: 9636615764, p. 347. 2003.

Downloads

Published

2023-04-25