Erősítő szénszálcsoportok detektálása digitális képfeldolgozási módszerekkel

Detection of reinforcing carbon fibre groups by digital image processing methods

Authors

  • Gergely MAGYAR
  • Tamás Sándor TIMA
  • Norbert GEIER

Keywords:

CFRP, chopped reinforcement, digital image processing, filtering, /, vágott szálas erősítés, digitális képfeldolgozás, szűrés

Abstract

Many phenomena play a role in the machining of carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composites, which depend on the orientation of the reinforcing fibres. For chopped fibre reinforcement structure, it is necessary to determine the position of the carbon fibre groups. Therefore, different digital image processing (DIP) algorithms have been developed to determine the positions of carbon fibre groups based on contrast differences. Comparison of each algorithm with manually processed images has been used to generate quantitative metrics to evaluate the accuracy of each algorithm.

Kivonat

A szénszálerősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsolása során számos olyan jelenség játszik szerepet, melyek az erősítőszálak irányától függenek. A rövid, vágott szálas erősítőstruktúra esetén a szénszálcsoportok pozíciójának meghatározása szükséges. Erre a célra különböző digitális képfeldolgozási (DIP) algoritmusokat fejlesztettünk, melyekkel kontrasztkülönbség alapján meghatározhatók a szénszálcsoportok pozíciói. Az egyes algoritmusokat manuális feldolgozott képekkel összehasonlítva létrehoztunk kvantitatív mérőszámokat, melyekkel az egyes algoritmusok pontossága meghatározható.

References

N. Geier és mtsai., „A critical review on mechanical micro-drilling of glass and carbon fibre reinforced polymer (GFRP and CFRP) composites”, Compos. Part B Eng., köt. 254, o. 110589, ápr. 2023, doi: 10.1016/j.compositesb.2023.110589.

D. I. Poór, N. Geier, C. Pereszlai, és J. Xu, „A critical review of the drilling of CFRP composites: Burr formation, characterisation and challenges”, Compos. Part B Eng., köt. 223, o. 109155, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109155.

Y. Bai, Z. Jia, R. Fu, J. Hao, és F. Wang, „Mechanical model for predicting thrust force with tool wear effects in drilling of unidirectional CFRP”, Compos. Struct., köt. 262, o. 113601, ápr. 2021, doi: 10.1016/j.compstruct.2021.113601.

N. Geier, D. I. Poór, C. Pereszlai, és P. Tamás-Bényei, „Drilling of recycled carbon fibre–reinforced polymer (rCFRP) composites: analysis of burrs and microstructure”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 0 2022, doi: 10.1007/s00170-022-08847-4.

G. Magyar, D. Károly, J. Xu, és N. Geier, „Analysis of drilling-induced geometrical damages in basalt and carbon fibre-reinforced polymer (BFRP and CFRP) composites”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., köt. 123, sz. 1, o. 357–372, nov. 2022, doi: 10.1007/s00170-022-10173-8.

L. Zhang és mtsai., „High-speed milling of CFRP composites: a progressive damage model of cutting force”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., köt. 106, sz. 3, o. 1005–1015, jan. 2020, doi: 10.1007/s00170-019-04662-6.

N. Geier, G. Póka, Á. Jacsó, és C. Pereszlai, „A method to predict drilling-induced burr occurrence in chopped carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composites based on digital image processing”, Compos. Part B Eng., köt. 242, o. 110054, aug. 2022, doi: 10.1016/j.compositesb.2022.110054.

Downloads

Published

2023-04-25