Különböző polisztirolok molekulatömegének becslése viszkozitás mestergörbék alapján

Mass average molecular weight estimation of different polystyrenes based on viscosity master curves

Authors

  • Zsolt JUHÁSZ
  • Ábris Dávid VIRÁG
  • Kolos MOLNÁR

Keywords:

ero shear viscosity, molecular weight, viscosity master curve, rotational rheometer, ark-Houwink constants, /, nullviszkozitás, molekulatömeg, viszkozitás mestergörbe, otációs reométer, Mark-Houwink konstansok

Abstract

In the case of polymers, knowledge of the molecular weight of the polymer can be important for both processing and application. Molecular weight is usually measured by GPC (gel permeation chromatography), but in many cases this is quite complicated. For this reason, in the present study, the weight average molecular mass of two polystyrenes were estimated from measurements on a rotational rheometer based on zero shear viscosity and then compared with the values measured by GPC.

 Kivonat

A polimerek esetén mind a feldolgozás, mind a felhasználás szempontjából jelentős lehet az adott polimer molekulatömegének ismerete. A molekulatömeg mérése általában GPC-vel (gélpermeációs kromatográfia) történik, azonban ez sok esetben meglehetősen körülményes. Ennek okán jelen tanulmányban rotációs reométeren végzett mérésekből a nullviszkozitás alapján becsültük meg két különböző polisztirol tömeg szerinti átlagos molekulatömegét, majd ezeket a becsléseket összevetettük a GPC-vel mért értékekkel.

References

Osswald T., Rudolph N., Polymer Rheology. Hanser Publications, Cincinnati, 2015.

Dealy J. M., Read D. J., Larson R. G., Structure and Rheology of Molten Polymers. Hanser Publications, Cincinnati, 2018.

Gleissle W., Hochstein B., Validity of Cox-Merz rule for concentrated suspensions. Journal of Rheology, 2003, 47, 897-910.

***,Carreau-Yasuda Model. http://www.ifug.ugto.mx/~labblanda/manuales/Content/Rheology%20Common%20Topics/Analysis%20Models/Carreau-Yasuda.htm (Utolsó letöltés: 2023. 02. 10).

Münstedt H., Hepperle J., Haug P. K., Eisenbach C. D., Rheological properties of branched polytsyrenes: linear viscoelastic behavior. Rheologica Acta, 2005, 45, 151-163.

ISO 6721-10:2015(E): Plastics. Determination of dynamic mechanical properties, Part 10: Complex shear viscosity using a parallel-plate oscillatory rheometer, 2015.

Downloads

Published

2023-04-25