Biogáz üzemek P2G és SCWG-HU technológiával történő fejlesztése

Upgrading biogas plants using P2G and SCWG-HU technologies

Authors

  • Ottó HUJBER
  • Tibor POÓS

Keywords:

sewage sludge, renewable energy, biogas plant, P2G, SCWG, CO2, /, szennyvíziszap, megújuló energia, biogáz üzem

Abstract

The approximately 40% CO2 content of biogas, as well as the about 50% organic matter remaining in the digested sludge, cause insufficient energy efficiency and environmental pollution. The methanation of CO2 content of biogas with P2G technology and use of Hungarian version of supercritical water gasification (SCWG-HU) to process digested sludge can approximately double the energy production of biogas power plants and eliminate the costs associated with the transportation and disposal of digested sludge.

Kivonat

A biogáz mintegy 40%-os CO2 tartalma, valamint a rothasztott iszapban maradó 50% körüli szerves anyag elégtelen energetika hatásfokot és környezetszennyezést okoz. A biogáz CO2 tartalmának P2G technológiával való metanizásálása és a magyar fejlesztésű szuperkritikus vizes elgázosítás (SCWG-HU) rothasztott iszapok feldolgozására való alkalmazása, mintegy megkétszerezheti a biogáz erőművek energiatermelését, valamint megszünteti a rothasztott iszapok elszállításával és lerakásával kapcsolatos költségeket.

References

Bai A. (2013): Biogáz előállításának technológiája. Debreceni Egyetem

Barótfy I. (2000): Környezettechnika. Szent István Egyetem, Gödöllő

Kárpáti Á. (2018): A rothasztás ABC-je. MASZESZ Hírcsatorna

Szabó D. I. (2014): Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése. Szent István Egyetem, szakdolgozat.

Hujber, O. (2021). A szennyvíztelepek karbon lábnyomának csökkentése a rothasztott iszapok szuperkritikus vizes (SCWG) feldolgozásával és a biogáz szén-dioxid tartalmának biometánná alakításával. Hidrológiai Közlöny, 101. évf. 3. szám.

Csedő Z.: A power-to-gas technológia ipari környezetben való tesztelése: egy szennyvíztisztító telepen szerzett K+F tapasztalatok. Energiagazdálkodás 63. évf. 2022. különszám.

Groniewsky A., Kustan R., Imre A.: Power-to-Methane technológia: műszaki összegzés és esettanulmány. Energiagazdálkodás 63. évf. 2022. különszám.

Csányi Sz., Zsiborács H., Pintér G., Hegedűsné Baranyai N., Vincze A.: A biogáz alapú Power-to-Gas technológia szerepe a magyarországi energiagazdálkodásban. Energiagazdálkodás 63. évf. 2022. különszám.

Csedő Z., Imre A.: A Power-to-Gas/Power-to-Methane technológia – merre tovább? Energiagazdálkodás 63. évf. 2022. különszám.

Jászberényi Z.: Biogáz termelés jövőbeni szerepe és lehetőségei az energiahatékonyság fokozása területén. Energiagazdálkodás 63. évf. 2022. különszám

Birkner Z.: A Power-to-Gas/Power-to-Methane technológia – merre tovább? Energiagazdálkodás 63. évf. 2022. különszám

OVF (2015). Szennyvíziszap kezelési és hasznosítási stratégia 2014 -2023.

Boukis, N., Herbig, S., Hauer, E. (2016). Gasification of Dutch sewage sludge in supercritical water commissioned by STOWA / NL STOWA Project number DQL 432.601 Final Report

Boukis., N., Stoll., K. (2021). Gasification of Biomass in Supercritical Water, Challenges for the Process Design—Lessons Learned from the Operation, Experience of the First Dedicated Pilot Plant. Process, MDPI

Antal M., Allen S. G., Schulman, D., Xu, X., Divilio R.J. (2000). Biomass Gasification in Supercritical Water, Ind. Eng. Chem. Res. 39, 11, 4040–4053

Safari, F., Ataei, A., Tavasoli, A. (2016). Gasification of sugarcane bagasse in supercritical water media for combined hydrogen and power production: a novel approach. International Journal of Environmental Science and Technology, Volume 13, page 2393–2400.

Hujber O., Poós T. (2021). Berendezés és eljárás veszélyes hulladékok szuperkritikus-vizes oxidációval történő energiahatékony megsemmisítésére. EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT)

Pioro, I., Mokry, S. (2011). Thermophysical Properties at Critical and Supercritical Conditions book: Heat Transfer - Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems.

Szili Kovács T. (1985): A szennyvíziszap-elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest

Sós N. E. (2020): A közúti áruszállítás szerepe az árumozgatásban, és a tevékenység során kibocsátott káros anyagok mennyiségének változása. Műszaki Katonai Közlöny, 30 (1). pp. 139-150.

Hujber O.: Gázmotor alapú, e-oxy rendszerű P2G technológia szintetikus földgáz előállításához. www.coopinter.hu/letöltések .

Downloads

Published

2024-04-23