Polimer fröccsöntő inzertek deformációs viselkedésének modellezése numerikus számításokkal

Numerical analysis of the deformation behaviour of polymer injection molding inserts

Authors

  • Szabolcs HAJAGOS
  • Béla ZINK

Keywords:

injection molding, insert, deformation, numerical simulation, additive, manufacturing, /, fröccsöntés, inzert, deformáció, numerikus szimuláció, additív gyártástechnológia

Abstract

In our work, we have modelled polymer injection molding inserts by numerical analysis. These inserts are subjected to high thermal and mechanical stresses during the injection molding process and that is why it is important to understand the process of these stresses. As a first step, the forces acting on the inserts were investigated and then the whole deformation process was modelled. Afterwards, the accuracy of the calculations was checked by comparing the calculated and measured values, which show good agreement.

Kivonat

Munkánk során numerikus számításokkal modelleztünk polimer alapanyagú fröccsöntő inzerteket. Ezeket az inzerteket a fröccsöntési folyamat során nagy termikus és mechanikai igénybevételek terhelik, ezért fontos megismerni ezeknek a terheléseknek a folyamatát. Ennek első lépéseként az inzerteket érő erőket vizsgáltuk meg, majd a teljes deformációs folyamatot modelleztük. Ezek után a számítások pontosságát ellenőriztük a  számított és mért értékeket összehasonlításával és ezek jó egyezést mutatnak egymással.

References

Buzási L.: Magyarország műanyagipara 2018-ban. Polimerek, http://polimerek.hu/2019/08/09/magyarorszag-muanyagipara-2018-ban/ (Utolsó letöltés: 2023.02.25.)

https://www.stratasys.com/en/materials/materials-catalog/polyjet-materials/verovivid/ (2023.02.25.)

Krizsma Sz., Suplicz A.: Comprehensive in-mould state monitoring of Material Jetting additively manufactured and machined aluminium injection moulds. Journal of Manufacturing Processes, Elsevier, 2022, 84, 1298–1309

Béda Gy.: Szilárdságtan. Műegyetemi kiadó, Budapest, 1996

Széplaki P.; Hajagos Sz.: Polimer inzert fröccsöntési ciklus közbeni deformációjának mérése és modellezése, Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Polimertechnika Tanszék, 2021

Downloads

Published

2024-04-23