Programozási feladatok megoldásaiban elkövetett hibák felderítése annotációk segítségével a ProgCont rendszerben

Detection of errors in solutions of programming tasks using annotations in ProgCont system

Szerzők

  • PÁNOVICS János
  • KÁDEK Tamás
  • BÍRÓ Piroska
  • KÓSA Márk

Kulcsszavak:

ProgCont system, annotations, automated evaluation, programming, ProgCont rendszer, annotációk, automatizált kiértékelés, programozás

Absztrakt

In response to the challenges caused by the pandemic situation, the University of Debrecen, Faculty of Informatics, had to switch to distance learning on several occasions. This form of education requires significantly more autonomy on the students, which increases the role of independent preparation. Our ProgCont system, which has existed for more than a decade, needs to respond to these challenges. We wanted to support independent preparation by improving the system's automatic feedback, particularly, by adding new annotations to the subtasks of the selected tasks, which help identify errors in partially good solutions. In this article, we describe how to develop annotations based on three different use cases and summarize the experience and results obtained with the new technique.

Kivonat

A járványhelyzet okozta kihívásokra reagálva a Debreceni Egyetemen Informatikai Karán is több ízben kellett átállni a távolléti oktatásra. Ez az oktatási forma lényegesen több önállóságot feltételez a hallgatók részéről, melyben megnő az önálló felkészülés szerepe. Több mint egy évtizedes múltra visszatekintő ProgCont rendszerünkben is szükségessé vált, hogy reagáljunk az ebből adódó kihívásokra. Az önálló felkészülést azzal kívántuk segíteni, hogy javítjuk a rendszer automatikus visszajelzéseit, olyan új annotációkkal ellátva a kitűzött feladatok részfeladatait, melyek segítenek a részben jó megoldásokban fellelhető hibák feltárásában. Cikkünkben bemutatjuk az annotációk kialakításának útját, három különböző felhasználási területet alapul véve, és összefoglaljuk az új technikának köszönhető tapasztalatokat és eredményeket.

Hivatkozások

Kádek, T. & Biró, P.: A távolléti oktatás hatásai a ProgCont rendszerre, in ENELKO SzámOkt 2020, 2020, pp. 104–109, https://ojs.emt.ro/index.php/enelko-szamokt/article/view/325/264.

Biró P. & Kádek, T.: Automatic evaluation of programming tasks at the University of Debrecen, INTED2020 Proceedings, pp. 3522-3527. https://doi.org/10.21125/inted.2020.0994.

Kádek, T. & Biró P.: Úton a szakköralkalmazás felé a ProgCont API-val. INFODIDAKT 2019 konferencia, Zamárdi, Webdidaktika Alapítvány, https://people.inf.elte.hu/szlavi/InfoDidact19/Manuscripts/KTBP.pdf.

Kádek, T. & Biró, P.: A ProgCont API: programozási feladatok megoldásainak újszerű kiértékelése. SZÁMOKT 2019, Temesvár, Románia: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) kiadó, 2019, pp. 191-195.

Tóth, R., Kósa, M., Kádek, T. & Pánovics, J.: The development of evaluation systems at the Faculty of Informatics, University of Debrecen, in INTED2019 Proceedings, 2019, pp. 5552–5559.

Biró, P. & Kádek, T.: The Mathability of Computer Problem Solving with ProgCont, Acta Polytechnica Hungarica, 2021 – accepted for publications.

Kádek, T., Kósa, M. & Pánovics, J.: Informatikai versenyfeladatok, Digitális Tankönyvtár, 2014, https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0103_04_informatikai_versenyfeladatok/index.html (Utolsó letöltés: 2021. 09.10).

Biró, P., Kósa, M., Pánovics, J. & Kádek, T.: Test case annotation of programming tasks in the ProgCont system for differential education and strengthening stand-alone preparation opportunities, in 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN21 Proceedings, 2021, pp. 5433-544, https://doi.org/10.21125/edulearn.2021.11091.

Balázs, P., Biró, P., Kádek, T., Kósa, M. & Pánovics, J.: Mathability and exploring mathematical skills of programmers with exercises’ annotations, in 2021 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2021 – accepted for publication.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-11