Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt hu-HU emt@emt.ro (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) prokop@emt.ro (EMT) Mon, 11 Oct 2021 14:48:19 +0300 OJS 3.3.0.9 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A bankautomaták biztonsági áttekintése https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/630 <p class="Kivonat" style="text-indent: 35.45pt;"><span lang="HU">Automated Teller Machines became popular among bank customers for the fast access to cash withdrawal from their bank accounts, and also among criminals for the large amount of money they contain, far away from the bank vaults’ security. The way the latter access the money in an unauthorized manner from the ATM ranges from physical attacks, like forcing the safe open, sniffing magnetic data from bank cards, to software attacks that interact with the cash dispenser, allowing them to retrieve currency without having to damage the safe. This paper is intended as a warning about attack methods and a guide about defenses for ATM manufacturers,and financial institutions to help them in securing their products and assets. We focus on analyzing existing attacks and countermeasures based on known techniques, and proposing defensive mechanisms from multiple perspectives, most importantly a protection against ATM malware.</span></p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>A bankautomaták népszerűvé váltak a banki ügyfelek körében a gyors készpénzfelvétel lehetőségének eredményeképp, és a bűnözők körében is a bennük tárolt nagy összeg miatt, mert ezek nem részesülnek a banki páncélszekrények biztonságában. A módszerek, ahogyan az utóbbi személyek jogosulatlanul hozzá próbálnak férni ehhez a pénzhez változatosak: léteznek fizikai támadások, például a széf felfeszítése vagy a bankkártyák mágneses adatainak lehallgatása, és szoftvertámadások melyek folyamán egy rosszindulatú program rákapcsolódik a készpénzadagolóra, ami lehetővé téve számukra a pénz kiadását bankkártya nélkül és anélkül, hogy károsítanák a széfet. Cikkünk célja, hogy figyelmeztetésként szolgáljon a támadási módszerekre és útmutatóként a bankautomata-gyártók és pénzügyi intézmények számára, ezáltal segítve eszközeik biztosítását. A létező támadások és védekezési intézkedések elemzésére koncentrálunk, ismert technikák alapján bemutatva a lehetséges támadásokat, és biztonsági mechanizmusokat javaslunk, főképp bankautomatát célzó számítógépes vírusok ellen.</p> BAKOS Tamás, COLEȘA Adrian, SEBESTYEN Gheorghe Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/630 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Hibaszűrés nagy felbontású nyelőcső manometriában gépi tanulás segítségével https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/617 <p>In this paper we present a Machine Learning based solution for detecting probe positioning failures in High Resolution Esophageal Manometry images, which can be used before applying the Chicago Classification [1] algorithm, this way maximizing the precision of the esophageal motility diagnosis.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Ebben a cikkben egy gépi tanuláson alapuló megoldást mutatunk be a szonda pozicionálási hibáinak észlelésére nagy felbontású nyelőcső manometria képeken, amely felhasználható a Chicago osztályozási algoritmus [1] alkalmazása előtt, így maximalizálva a nyelőcső motilitás diagnózisának pontosságát.</p> CZAKO Zoltán, SEBESTYEN Gheorghe, HANGAN Anca Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/617 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Biztonságos platforma üzenetek továbbítására egy multicast hálózatban https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/618 <p>Multicast platforms are infamous for their difficulty in providing solid security. Since messages come from many different sources, it becomes a real challenge figuring out the legitimacy of these messages. Our multicast platform demonstrates how, with a couple of cryptographic tools and methods, the security of these platforms can be improved against cyber-attacks.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Multicast hálózatok híresek arról, hogy nehezen kezelhetőek digitális biztonság szempontjából. Információk indulnak és érkeznek sok pontból és emiatt gyakran nehéz biztosítani az üzenetek autenticitását. Kídolgozott multicast platformánk bemutat kriptografikus módszereket melyek segítségével növelhetjük rendszerünk biztonságát kibertámadások ellen.</p> DOBAI Zsolt, GENGE Béla Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/618 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Mire is szolgál a számítógép? https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/619 <p class="Kivonat"><span lang="HU">The computer is more important than any previous device in human life - its impact is many times greater. It has a fundamental impact on our lives. At first we just stared drunk, trying. Then it became a tool for bureaucrats, bureaucracy and entertainment. As an information management machine, it increases the acceleration of our world by orders of magnitude. Eventually we got to the point where it became the most important servant of human life. Today it dominates all areas of life. In manufacturing, robotics as their “soul” becomes vital.</span></p> <p class="Kivonat"><strong><span lang="HU">Kivonat</span></strong></p> <p class="Kivonat"><span class="jlqj4b"><span lang="HU">A számítógép fontosabb, mint bármely korábbi eszköz az emberiség életében - hatása többszörösen nagyobb.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">Alapvető hatással van az életünkre.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">Eleinte csak részegen bámultuk, próbálgattuk.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">Aztán az irodisták, a bürokrácia és a szórakozás eszköze lett.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">Információkezelő gépként nagyságrendekkel fokozza világunk gyorsulását.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">Végül eljutottunk odáig, hogy ez lett az emberiség életének legfontosabb szolgája.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">Ma uralja az élet minden területét.</span></span> <span class="jlqj4b"><span lang="HU">A gyártásban a robotika terén, mint azok „lelke” válik létfontosságúvá.</span></span></p> FARKAS Károly Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/619 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Összeköttetés alapú kommunikációs protokollok állapottér-idő elemzése dinamikus idővetemítéssel https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/620 <p>Processing of the data generated by the Internet of Things requires Big Data category services. High transmission capacity services are needed to provide efficiency of the interconnected high capacity processing and storage subsystems. There are considerable number of different congestion control mechanisms offered by the Internet technologies today. In the paper we investigate sixteen different connection oriented service types of the transport layer and we evaluate similarity measure based on Dynamic Time Warping algorithm. It was found that the TCP versions used in practice today can be grouped in three behaviour classes. Class belonging of these versions depend strongly on the number of parallel communication sessions running on the same path of data transfer. &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>A Tárgyak Internete által egyre nagyobb mennyiségben előállított szenzor adat feldolgozása Big Data kategóriába tartozó módszereket igényel. A hatékonyság miatt ezen adatok nagykapacitású feldolgozó, illetve tároló alrendszerekhez való továbbítása nagysebességű átvitelt feltételez. Mivel az Internet technológiák a szállítási rétegében sok féle torlódásvezérlési mechanizmus működtetnek, a dolgozatban ezek közül a gyakorlatban elterjedt tizenhat változat összehasonlítását végeztük el. Dinamikus idővetemítés módszerével végzett számszerűsítés alapján ezek három fajta viselkedési módot mutatnak, ami erőteljesen függ az azonos kommunikációs útvonalon egyidőben működő kapcsolatok számától.</p> GÁL Zoltán Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/620 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Általános célú természetes nyelvi elemzőprogramok létrehozásának tapasztalatai https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/621 <p>The immediate target of general-purpose natural language parsers is not to answer some question referring to a narrow and fixed topic, but to perform general purpose parses, to produce appropriate parse trees, which are transformed later to an evaluable logical query language. In the background there is an ontology, which is basically a collection of logical knowledge with the definition of common and specific concepts. This requirement demands the runtime configurability of the logical and the lingual information (that is vocabulary), also dynamically, in runtime. On the other hand, testing the parser requires a special set of lingual „benchmark” sentences. Testing also requires the evaluation of the efficiency of parsers, and the availability of appropriate measurement procedures. The article discusses these experiences, having gained by solving these problems in the production of three natural language parsers (American Sign Language, English, German).</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Az általános célú elemzőprogramok célja nem valamilyen rögzített témájú közlés megértése és megválaszolása, hanem általános témájú nyelvi elemzés végzése, majd elemzési fa létrehozása, amelyet egy másik programmodul alakít át valamilyen kiértékelhető logikai lekérdezőnyelvvé. A kiértékelés hátterében egy ontológia áll, ami egy logikai tudásállomány, általános és a témába vágó fogalmak definíciójával. Mindez egyrészt a logikai és nyelvi tudásállomány (lexikon, szótár) konfigurálhatóságát követeli meg, lehetőleg futásidejű, dinamikus szinten is. Másrészt az elemzőprogram tesztelése speciális nyelvi „benchmark” mondatkészlet, a kiértékelése pedig megfelelő hatékonyságmérő eljárások létrehozását követeli meg. A cikk ezekről a problémákról ír három természetes nyelvű elemző (amerikai jelnyelv, angol, német) megírásának tapasztalataira építve.</p> KILIÁN Imre Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/621 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 BBC micro:bitek ellátása billentyűzettel https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/623 <p>Micro: bit is a popular tool in the education of informatics and computer science, with the help of which it is possible to introduce algorithmic thinking, the structure and construction of programs, IT thinking and last but not least the use of electronic and hardware components in schools. The micro: bit does not have a keyboard by default, it does not have such an input device. This present, more practical case study shows what possibilities we have to supply the micro: bit with a keyboard, how to connect it, how to programing it to return the value of the key pressed. Our experiment is useful because in this way we can greatly expand the field of use and application of micro:bits.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>A micro:bit az informatika, számítástechnika oktatásának egyik közkedvelt eszköze, amelynek segítségével már kiskorban meg lehet ismertetni az algoritmikus gondolkodást, a programok szerkezetét és felépítését, az informatikai gondolkodást és nem utolsó sorban az elektronikai és hardverelemek használatát. A micro:bit alapból nem rendelkezik billentyűzettel, ilyen beviteli eszköze nincs. Jelen, inkább gyakorlati megfontolásból született esettanulmányuk azt mutatja be, hogy milyen lehetőségeink vannak ellátni a micro:bitet egy billentyűzettel, hogyan kell ezt rákötni, hogyan programozhatjuk le, hogy visszatérítse a lenyomott billentyű értékét. Kísérletünk azért hasznos, mert így nagyon kiszélesíthetjük a micro:bitek használatának, alkalmazásának területét.</p> KOVÁCS Lehel István Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/623 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Mobil robotkar felhasználása a mezőgazdaságban https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/622 <p>In this paper a mobile manipulator arm for automated harvesting is proposed. This device can be useful in such places, where the human resources are too expensive. The main parts of the assembly are a four-wheeled robot and a robotic arm, depth sensing camera and embedded GPU device. The device can navigate through obstacles without hitting them, and find a path to the targeted plant. With a camera it can recognize the fruits, and based on visual servoing it can crop them.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Ebben a dolgozatban bemutatunk egy mobil robot kart, amely nagy segítséget nyújthat az agrikultúrában, főleg olyan helyeken, ahol az emberi munkaerőhiány van. Az eszköz főbb alkotórészei egy négykerekű mozgó robot, valamint egy robotkar. A szerkezet képes elnavigálni az akadályok között és amikor talál egy növényt, képes felismerni rajta a gyümölcsöt, majd azt leszedni, és elszállítani.</p> KÖLLŐ Magor Örs, MOLNÁR Szilárd, TAMÁS Levente Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/622 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Mesterséges Intelligenciát alkalmazó szövegbányászati eszközök készítése a distiller keretrendszer segítségével– Jogi szövegek automatikus feldolgozása https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/624 <p class="Kivonatcim" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-weight: normal;" lang="HU">Machine learning projects do not fall under the traditional definition of software development. In addition to knowledge of software development and artificial intelligence methods, devops experience are also required for a successful project. These work management and deployment tasks generate significant overhead during the project. In this paper, we present an application built in an open source framework, through a legal text mining example, that not only enables agile task solving, facilitates teamwork among team members , but also makes the end-user deployment of the completed system solvable with a single command.</span></p> <p class="Kivonatcim" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt;" lang="HU">Kivonat</span></strong></p> <p class="Kivonatcim" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;" lang="HU">A gépi tanulást alkalmazó projektek nem tartoznak a hagyományos szoftverfejlesztés fogalomkörébe. Egy-egy projekt sikeréhez, a szoftverfejlesztési és mesterséges intelligencia módszerek ismeretén kívül rendszer üzembehelyezési és üzemeltetési tapasztalatokra is szükség van. Ezek, az üzembe helyezési, munkaszervezési feladatok jelentős overheadet generálnak a projekt megoldása során. Ebben a cikkben egy olyan, nyílt forráskódú keretrendszerben készült alkalmazást mutatunk be, egy jogi szövegbányászati példán keresztül, amely nem csak lehetővé teszi a feladatok agilis megoldását, elősegíti a csapattagok közti csoportmunkát, hanem az elkészült rendszer végfelhasználói üzembehelyezését is egyetlen paranccsal megoldhatóvá teszi. </span></p> OROSZ Tamás, CSÁNYI Gergely, NAGY Dániel Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/624 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 AlgoRythmics online oktatási környezet https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/625 <p>Nowadays, the use of online educational environments is very widespread, the importance of which has been further highlighted by the viral situation that has arisen in the recent period. We are increasingly finding that their use is essential, as we often have to move into the online world for reasons beyond our control. In 2011, an educational environment was created that presents different sorting and searching algorithms in a special, unusual way. Since then, related teaching materials have undergone significant development and the method has enjoyed great popularity. This year, on the occasion of the 10th anniversary of the environment, we would like to announce a new, complex and spectacular educational environment, which is also an improved version of the previous one. The environment uses 6 learning steps to guide users from dance to code using a variety of algorithms and courses. It also provides opportunities for both teaching (teachers) and learning (learners).</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Napjainkban igen elterjedt az online oktatási környezetek használata, melyek fontosságára az elmúlt időszak során felmerülő vírushelyzet még inkább rávilágított. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ezek használata elengedhetetlen, hiszen sokszor tőlünk független okokból át kell költöznünk az online világba. 2011-ben létrejött egy olyan oktatási környezet, amely különleges, a szokásostól eltérő módon mutat be informatikai algoritmusokat. Azóta, az ehhez kapcsolódó tananyagok jelentős fejlődésen mentek keresztül és a módszer nagy népszerűségnek örvend. Idén, a környezet 10 éves érvfordulója alkalmából egy új, komplex és látványos oktatási környezetet szeretnénk közzétenni, amely egyben az előző környezet egy továbbfejlesztett változata. A környezet 6 tanulási lépés segítségével vezeti el a felhasználókat a tánctól egészen a kódig különféle algoritmusok és tanfolyamok segítségével. Emellett lehetőséget biztosít úgy a tanításra (tanárok), mint a tanulásra (tanulók) egyaránt.</p> OSZTIÁN Pálma-Rozália, KÁTAI Zoltán, OSZTIÁN Erika Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/625 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Programozási feladatok megoldásaiban elkövetett hibák felderítése annotációk segítségével a ProgCont rendszerben https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/626 <p>In response to the challenges caused by the pandemic situation, the University of Debrecen, Faculty of Informatics, had to switch to distance learning on several occasions. This form of education requires significantly more autonomy on the students, which increases the role of independent preparation. Our ProgCont system, which has existed for more than a decade, needs to respond to these challenges. We wanted to support independent preparation by improving the system's automatic feedback, particularly, by adding new annotations to the subtasks of the selected tasks, which help identify errors in partially good solutions. In this article, we describe how to develop annotations based on three different use cases and summarize the experience and results obtained with the new technique.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p class="Kivonat"><span lang="HU">A járványhelyzet okozta kihívásokra reagálva a Debreceni Egyetemen Informatikai Karán is több ízben kellett átállni a távolléti oktatásra. Ez az oktatási forma lényegesen több önállóságot feltételez a hallgatók részéről, melyben megnő az önálló felkészülés szerepe. Több mint egy évtizedes múltra visszatekintő ProgCont rendszerünkben is szükségessé vált, hogy reagáljunk az ebből adódó kihívásokra. Az önálló felkészülést azzal kívántuk segíteni, hogy javítjuk a rendszer automatikus visszajelzéseit, olyan új <a name="_Hlk82298120"></a>annotációkkal ellátva a kitűzött feladatok részfeladatait, melyek segítenek a részben jó megoldásokban fellelhető hibák feltárásában. Cikkünkben bemutatjuk az annotációk kialakításának útját, három különböző felhasználási területet alapul véve, és összefoglaljuk az új technikának köszönhető tapasztalatokat és eredményeket.</span></p> PÁNOVICS János, KÁDEK Tamás, BÍRÓ Piroska, KÓSA Márk Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/626 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Járműforgalom és információterjedés szimuláció https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/628 <p>In this work, we focus on the features of the self-assembly information spreading in Vehicular Ad hoc NETwork (VANET). First an urban traffic model is proposed and implemented, where the vehicles proceed on a real road network considering the shortest travel time between their departure and destination locations. Assuming that these vehicles are equipped by smart communication devices, they can share information among neighboring vehicles. The statistical properties of a complex spreading model is presented in this paper.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p class="Kivonat"><span lang="HU">Ebben a munkában járművek ad hoc hálózatában (VANET) megvalósuló önszerveződő információterjedés sajátosságaira fókuszáltunk. Először egy városi járműforgalom modellt vezettünk be és implementáltunk, ahol a járművek egy valós úthálózaton haladnak a kiindulópontjuktól a célállomásaik felé. Feltételezve, hogy a járművek okos kommunikációs eszközökkel vannak felszerelve azok információt tudnak megosztani a szomszédos járművekkel. Egy komplex terjedési modellen alapúló rendszer statisztikai jellemzői kerülnek bemutatásra a cikkben.</span></p> VARGA Imre Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/628 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Az egységes számítási modell https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/627 <p>Although the commonly used classic computing model was a biology-inspired one, von Neumann underlined that his simplified paradigm is based on strong omissions. Those strong simplifications make unsound applying the classic paradigm for both modern electronic technologies and biological computing systems. However, von Neumann did not provide another procedure (without critical omissions) to describe those systems. To describe the operation of those latter systems, a generalization of the computing model is required. The introduced general computing model considers computing as a chain of constrained processes, where the transfer and processing processes are aligned by events. Those events are generated and used in different ways in the different implementations, resulting in different behavior of the computing systems. However, the general principles of computing remain the same. Scrutinizing the general principles of computing reveals not only why various implementations make hard to imitate one implementation with another and why large-scale computing systems show the experienced performance issues, but also reveal the mechanism how biological computing systems can represent, store and process information; furthermore that why learning and machine learning are entirely different.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Bár a jelenleg használt számítási modellünket a biológia inspirálta, Neumann János hangsúlyozta, hogy az általa javasolt klasszikus számítási paradigma erős elhanyagolásokat használt. Ezek az egyszerűsítések értelmetlenné teszik, hogy az egyszerűsített klasszikus paradigmát a modern technológiai rendszerekben megvalósított vagy a biológiai rendszerekben megvalósuló számítások leírására használjuk. Neumann János azonban nem közölt olyan (elhanyagolások nélküli) eljárást, amelyet ilyen rendszerek leírására használhatnánk. Ilyen célra a számítási modell általános tárgyalása szükséges. Ilyen célra a számítási folyamatot adat átviteli és feldolgozási folyamatok megfelelően egymáshoz illesztett láncolataként kezeljük, ahol az illesztést események valósítják meg. Ezeket az eseményeket a különböző módokon megvalósított számítási rendszerek különböző módokon állítják elő. A számítási folyamat általános elvei azonban azonosak maradnak. Az általános számítási elvek figyelmes analízise nem csak azt fedi fel, hogy miért nehéz egyik féle számítási megvalósítást egy másikkal imitálni és miért tapasztaljuk a nagy-skálájú számítási rendszerekben az ismert teljesítőképesség problémákat, hanem megismertet azokkal a mechanizmusokkal is, amelyek használatával a biológia számítási rendszerek ábrázolják, tárolják és feldolgozzák az információt; továbbá, hogy miért alapvetően más a biológiai és a gépi tanulás eszköztára és technikája.</p> VÉGH János, BERKI Ádám József Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/627 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Magnetoreológiai elasztomer korongok külső mágneses tér hatására történő relatív megnyúlásának vizsgálata https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/616 <p>Intelligent materials are capable to react to the change of their environment. In our research we examined the magnetic field induced height-change of isotropic magnetite loaded &nbsp;magnetorheological elastomers (MRE) with different thickness. We assembled a thermostated laser sensor measuring system for our work. We found that the discs undergo expansion in the direction of the external field. The magnitude of the dilatation depends on the temperature of the MRE and the thickness of the sample. </p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Az intelligens anyagok képesek reagálni környezetük megváltoztatására. Kutatásunk során magnetit töltőanyagot tartalmazó, eltérő vastagságú, izotrop magnetoreológiai elasztomer (MRE) korongok deformációját vizsgáltuk külső mágneses tér hatására. Munkánkhoz összeállítottunk egy termosztált lézerszenzoros mérőrendszert. Megállapítottuk, hogy a korongok a külső tér irányában dilatációt szenvednek, amelynek mértéke függ az MRE hőmérsékletétől és a minta vastagságától.</p> <p>&nbsp;</p> BALOGH Diána, SZALAI István Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/616 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300 Villamos gépek robusztus tervezése Adze-modeler segítségével https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/633 <p>Robust design of electrical machines is a complex engineering task that requires the combined application of several engineering, numerical computation and optimisation methods. In order to design a robust machine and reduce the number of waste parts during production, it is essential to consider manufacturing tolerances from the initial, preliminary design stage. Tolerance analysis of a design can, in itself, increase the computational cost of a design optimisation process several times over. This task is supported by Adze-modeler, a finite element library supporting a wide range of mathematical, design of experiments and artificial intelligence methods, which is capable of publicising the parametric simulations created in it, i.e. saving them as digital twins.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Villamos gépek robusztus tervezése összetett mérnöki feladat, amelynek a megoldásához többfajta mérnöki, numerikus térszámítási és optimalizálási módszer együttes alkalmazása szükséges. Robosztus gép kialakításához, illetve a gyártás során keletkező selejtszám csökkentéséhez, nélkülözhetetlen a gyártási toleranciák figyelembevétele, már a tervezés kezdeti, előzetes tervezési szakaszától kezdődően. Egy terv toleranciaanalízise, önmagában többszörösére képes emelni egy tervezési, optimalizálási folyamat számítási költségét. Ennek a feladatnak a támogatását célozza meg az Adze-modeler, a számos matematikai, design of experiments és mesterséges intelligenciás módszert támogató végeselem könyvtár, mely képes a benne létrehozott parametrikus szimuláció közművesítésére, azaz digitális ikerként való elmentésére.</p> OROSZ Tamás, GADÓ Krisztián Copyright (c) 2021 Energetika-Elektrotechnika – Számítástechnika és Oktatás Multi-konferencia https://ojs.emt.ro/enelko-szamokt/article/view/633 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0300