About the Journal

A kiadvány az Nemzetközi Vegyészkonferencián bemutatott előadások kivonatait tartalmazza. 

Kiadó / Publisher
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) / Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania

Szerkesztő / Editor
Majdik Kornélia

ISSN 2734-7109       
ISSN-L 1843-6293