Editorial Team

A kiadvány az Nemzetközi Vegyészkonferencián bemutatott előadások kivonatait tartalmazza. 

A konferencia szervezői:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Kémia Szakosztály
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A konferencia honlapja: http://chem.emt.ro

A konferencia célja:
Lehetőséget teremteni a Kárpát-medencei magyar szakembereknek tudományos eredményeik bemutatására, az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre, a diákok tudományos munkájának serkentésére.

A konferencia elnöke:
Dr. MAJDIK Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke

A konferencia tudományos bizottsága (2021):
Dr. MAJDIK Kornélia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Dr. KILÁR Ferenc, Pécsi Tudományegyetem, Magyarország
Dr. ZSUGA Miklós, Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. DIBÓ Gábor, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, Szlovákia
Dr. HÓRVÖLGYI Zoltán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Dr. HUSZTHY Péter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Dr. NAGY Levente Csaba, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Dr. GÁL Emese, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia