Mire is szolgál a számítógép?

At last what is it this computer?

Szerzők

  • FARKAS Károly

Kulcsszavak:

robotics, computer, education, Alpha robot, Dobot robot, robotika, oktatás, a számítógép hatása

Absztrakt

The computer is more important than any previous device in human life - its impact is many times greater. It has a fundamental impact on our lives. At first we just stared drunk, trying. Then it became a tool for bureaucrats, bureaucracy and entertainment. As an information management machine, it increases the acceleration of our world by orders of magnitude. Eventually we got to the point where it became the most important servant of human life. Today it dominates all areas of life. In manufacturing, robotics as their “soul” becomes vital.

Kivonat

A számítógép fontosabb, mint bármely korábbi eszköz az emberiség életében - hatása többszörösen nagyobb. Alapvető hatással van az életünkre. Eleinte csak részegen bámultuk, próbálgattuk. Aztán az irodisták, a bürokrácia és a szórakozás eszköze lett. Információkezelő gépként nagyságrendekkel fokozza világunk gyorsulását. Végül eljutottunk odáig, hogy ez lett az emberiség életének legfontosabb szolgája. Ma uralja az élet minden területét. A gyártásban a robotika terén, mint azok „lelke” válik létfontosságúvá.

Hivatkozások

Asimov, I.: Alapítvány - sorozat, Isaac Asimov FAQ (asimovonline.com)

Farkas Károly, Farkas Krisztián, Halarisz J.: Robotika – ipari robot modell. Gyakorlatok a Dobot robottal. Kézirat.

Lem, S.: Summa technologiae. Kossuth Kiadó, 1972.

UbTech UBTECH Education Global: Főoldal

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-11