Vírus terjedésének tanulmányozása szimulált robotrajokkal

Study of a virus’ spread using simulated robotic swarms

Authors

  • PATKA Zsolt András
  • SZÁNTÓ Zoltán

Keywords:

rajrobotika, rajintelligencia, epidemiológia, ágens-alapú szimuláció, rajrobotika, rajintelligencia, epidemiológia, ágens-alapú szimuláció

Abstract

The spreading of a virus can be viewed as a swarm intelligence problem. From local interactions: agents infecting each other, a global behavior emerges: the spreading of the virus. In this paper we create an agent-based model of a virus’ spread. We propose a method that uses simulated robotic swarms for the modelling of a virus’ spread.
The proposed method was studied through three different experiments. A baseline experiment in which no measures are taken or imposed. The second experiment contains the isolation safety precaution. The third experiment introduces social distancing alongside the isolation safety precaution.
Each experiment starts with a given number of infected agents. The probability of transmitting the infection is also defined. Furthermore, we also include the willingness of the agents to comply with the imposed regulations.

Kivonat

Egy vírus terjedésének modellezése is felfogható, mint rajintelligenciás probléma. Az egyének közti lokális interakciókból: egymással találkozás, egymás megfertőzése; Kialakul egy globális viselkedés: A vírus terjedése. Ebben a cikkben bemutatunk egy ágens-alapú modellt egy vírusnak a szimulációjára. Az általunk javasolt módszer szimulált robotrajokat alkalmaz egy vírus terjedésének modellezésére.
A módszer három fajta kísérleten keresztül volt tanulmányozva.
Az első kísérletnél nem voltak alkalmazva óvintézkedések, a második kísérletnél be volt vezetve az izolációs óvintézkedés, a harmadiknál az izoláció mellett a közösségi távolságtartás is be volt vezetve.
Minden kísérlet egy előre meghatározott számú fertőző ágenssel kezdődik. A vírus átadásának esélye előre meg van határozva. Ezek mellett, a harmadik kísérlet esetén, egy másik paraméter definiálja, hogy a populáció hány százaléka tartja be a megkötéseket.

 

Downloads

Published

2020-10-06