Címkefelhő generálása – Java esettanulmány

Generating tag cloud – Java case study

Szerzők

  • KACZUR Sándor

Kulcsszavak:

OO és funkcionális programozás, szoftverfejlesztés, Java programozási nyelv, kollekciók

Absztrakt

An important part of the teaching of programming languages is the introduction to the construction and selection operations of known data structures. For example array, text, generic list, generic map, stream. These can consist of primitive types of data or own-typed objects. Starting from the available object-oriented operations, the functional operations can also be introduced. The article describes the specification, the 10-step implementation in Java, and presents the result.

Kivonat

A programozási nyelvek tanításának fontos eleme az ismert adatszerkezetek konstrukciós és szelekciós műveleteinek megismertetése. Például tömb, szöveg, generikus lista, generikus map, folyam. Ezek állhatnak primitív típusú adatokból, illetve saját típusú objektumokból is. Kiindulva a rendelkezésre álló objektumorientált műveletekből, megismertethetőek a funkcionális műveletek is. A cikk ismerteti a specifikációt, 10 lépésben a Java nyelvű megvalósítást, és bemutatja az eredményt.

 

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-06