Elektroreológiai elasztomer korongok külső elektromos tér hatására történő deformációjának vizsgálata

Investigation of deformation of electrorheological elastomer discs by external electric fields

Szerzők

  • BALOGH Diána
  • SZALAI István

Kulcsszavak:

elektroreológiai elasztomer, kontrakció, dielektromos permittivitás

Absztrakt

The aim of our research was to examine different concentrations of barium titanate based on electrorheological (ER) elastomeric discs and to investigate the extent of their deformation due to external electric field. A laser sensor measuring system was set up for more exact measurements. As a result, the discs contracted to the outer space, the extent of which depended on the concentration of ER elastomeric filler. Further examination of the samples revealed a relationship between the barium titanate content and the amount of dielectric permittivity.

Kivonat

Munkánk során különböző koncentrációjú bárium-titanát alapú elektroreológiai (ER) elasztomer korongokat készítettünk és vizsgáltuk ezek külső elektromos tér hatására bekövetkező deformációjának nagyságát. A megfelelő mérésekhez egy lézerszenzoros mérőrendszert állítottunk össze. Megállapítottuk, hogy a korongok a külső tér irányában kontrakciót szenvednek, amelynek mértéke függ az ER elasztomer töltőanyag koncentrációjától. A minták további vizsgálata során összefüggést állítottunk fel a bárium-titanát tartalom és a dielektromos permittivitás nagyságára vonatkozólag.


Hivatkozások

C. Niu, X. Dong, M. Qui: Enhanced Electrorheological Properties of Elastomers Containing TiO2/Urea Core-Shell Particles, ACS Appl. Mater Interfaces, 24855, 11 (2015)

R. Tao: Electro-Rheological Fluids and Magneto-Rheological Suspensions, Word Scientific, London (2004)

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-06