A villamosenergia ellátásbiztonság fenntartása az átalakuló termelési szerkezetben

Sustain security of electricity supply in the transforming production structure

Authors

  • MOLNÁR Ferenc

Keywords:

energy, sustainability, security of supply, renewable energies, energy storage, /, energia, fenntarthatóság, ellátásbiztonság, megújuló energiák, energiatárolás

Abstract

The use of energy is indispensable in most areas of our daily lives. Contemporary societies use it in countless ways to maintain their economy. Almost half of the energy consumed globally is required for the comfort and safety of people living in cities. By 2040, the community of city dwellers will increase by more than one and a half billion people compared to today. This will result in a roughly 25% increase in energy demand. As a result of our hunger for immeasurable energy, the existence of humanity is also threatened by the pollution of our environment. We borrowed the planet Earth from our grandchildren. But what are we going to give them back instead? The intention of the energy policy is to try to meet the constantly growing global energy demand in a sustainable way.

Kivonat

Az energia felhasználása mindennapi életünk legtöbb területén nélkülözhetetlen. A jelenkori társadalmak gazdaságuk fenntartásához megszámlálhatatlan formában használják. A globálisan elfogyasztott energia csaknem felét a városban lakó emberek kényelme és biztonsága igényli. 2040-re a több mint másfél milliárd emberrel fog bővülni a városlakók közössége napjainkhoz képest. Ez nagyjából 25%-os energia igény növekedést fog eredményezni. A mérhetetlen energia éhségünk következtében a környezetünk szennyezésével az emberiség léte is veszélybe kerül. A Föld nevű bolygót az unokáinktól kaptuk kölcsön. De vajon mit fogunk részükre visszaadni helyette? Az energiügyi szakpolitika szándéka, hogy a folyamatosan növekvő globális energiaigényt a fenntartható módon próbáljuk meg kielégíteni.

References

British Petrol Energy Outlok, (2020): https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html

EPA United States Environmental Protection Agency (2020.):https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data.

International Energy Agency, World Energy Outlook, (2018), ISSN: 2072-5302; ISBN: 978-92-64-30677-6; OECD/IEA 2018.p.23.

International Energy Agency, World Energy Outlook 2019, ISBN 978-92-64-97300-8; ISSN 2072-5302; 2020.p.38-91.

Molnár F. (2019.): Túlélésünk záloga a klímavédelem, Az MVM Zrt. szerepvállalása alapvető a Magyar Energiastratégia megvalósításában, Energiaforrás, Az MVM Csoport szakmai lapja LV. évfolyam, 1. szám, ISSN1216-4992, HU ISSN 1786-674X(online); p.17.

Gilles at. all. (2017.): Operation of a photovoltaic-wind plant with a hydro pumping-storage for electricity peak-shaving in an island context, Solar Energy 0038-092X ISSN; Volume 157; november 15. p. 21.

Molnár F. (2022.): A hazai villamosenergia-ellátás biztonsága a fenntarthatóság tükrében, a karbonmentes források térnyerésének kérdései; Doktori Értekezés p.137.

Downloads

Published

2024-02-23