A Pannon Egyetem kooperatív projekt alapú tesztmérnök alapszakának bemutatása

Introduction to the cooperative project-based test engineering bachelor program at the University of Pannonia

Authors

  • DECSI Péter
  • SZALAI István

Keywords:

project-based learning, test engineering, cooperative projects, /, projekt alapú oktatás, tesztmérnök szak, kooperatív projektek

Abstract

The University of Pannonia launched its Test Engineer undergraduate program in September 2022 as the first of its kind to be entirely based on a cooperative project-based education approach. In addition to acquiring relevant professional competencies, we anticipate a significant enhancement in essential interpersonal skills crucial in the job market. The curriculum and educational system have been designed with this objective in mind, aiming to provide students with stronger motivation and reduced dropout rates.

Kivonat

A Pannon Egyetem 2022 szeptemberében indította tesztmérnök alapszakát elsőként teljes mértékben kooperatív projekt alapú oktatás formájában. A módszertantól a hallgatók releváns szakmai kompetenciái mellett a munkaerőpiacon elengedhetetlen interperszonális képességek erőteljes fejlődését várjuk. A tanterv és oktatási rendszerünk ennek alárendelve lett felépítve, amely a hallgatók számára erősebb motivációt és a lemorzsolódás csökkenését eredményezi.

References

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Andl H., Trendl F., Varga A. (szerk.) (2018): Kooperatív gyakorlatok II., Autonómia és Felelősség Tanulmánykötetek V., Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2018

Arató F., Varga A. (2008): Együtt-tanulók kézikönyve, Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 2008

Dr. Hanák Zs. (2007): A kooperatív módszertan elméleti és gyakorlati alapjai, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2007, http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm, letöltés időpontja: 2023.09.15.

PwC Magyarország (2022). Módszertani kézikönyv a Pannon Egyetem Tesztmérnöki alapkézési szak indításához, Pannon Egyetem, Zalaegerszeg, 2022

Downloads

Published

2024-02-23