Kooperatív projektek bevezetése tesztmérnök szak oktatásába

Introduction of cooperative projects in the teaching of test engineering

Authors

  • BALOGH Diána
  • MESTER Sándor
  • SZALAI István

Keywords:

Keywords: project-based education, cooperative education, test engineer, cooperative project method, project-based education, cooperative education, test engineer, cooperative project method, /, projektalapú oktatás, kooperatív oktatás, tesztmérnök képzés, kooperatív projekt módszer

Abstract

In this paper we present the introduction of cooperative projects in the Test Engineering Bsc at the University of Pannonia. In the literature review, project and cooperative methods are introduced, followed by the cooperative project method. After illustrating the developed project system, a specific project is illustrated using the principles of the method.

Kivonat

Jelen közleményünkben bemutatjuk a kooperatív projektek bevezetését Pannon Egyetem Tesztmérnök BSc alapszakának oktatásába. Az irodalmi összefoglalóban a projekt és kooperatív módszerek, majd a kooperatív projekt módszer kerül ismertetésre. A kidolgozott projektrendszer személtetését követően a módszer elvi alapjainak felhasználásával egy adott projektet szemléltetünk.

References

Kővári Istvánné – Bogáthné Erdődi Judit: PROJEKTPEDAGÓGIA SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ FELSİOKTATÁS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM (2010)

M. Nádasi Mária: A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (2010)

Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment. HVG Könyvek, Budapest

Szabó-Thalmeiner Noémi: Interaktív pedagógia, Tanulmányi útmutató, BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak, Székelyudvarhely (2010)

Projektpedagógia [online]. https://tanmester.tani-tani.info/projektpedagogia (letöltve: 2023. 09. 14.)

Knausz Imre: A tanítás mestersége, Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem (2001)

VITA A PROJEKTEK TERVEZÉSÉRŐL, ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL „Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarod fogni a jó szelet, mely odarepít” (Seneca)Tóth Máriaszakmai vezető A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából –Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben EFOP (2016)

Palencsárné Kasza Marianna - Rozmán Éva - Szabó Csilla Marianna: GYAKORLAT TESZI A MESTERT a projektoktatás kézikönyve, Tempus Közalapítvány, 2022

Pedagógiai alapfogalmak [online]. https://oraterv.hu/alapfogalmak/ (letöltve: 2023. 09. 15.)

10.2.6 Kooperatív oktatási módszer [online]. In: Kutatások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben. KEZEK Észak-Magyarország Felsőoktatási Intézményeinek Együttműködése, http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/01_simandi_04_16/1026kooperatv_oktatsi_mdszer.html (letöltve: 2023.09.18.)

Horváth Tamás: Épületszerkezet-tervezés oktatás építészeknek projekt módszerrel, Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban : Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, 2017

Czifra Sándor: Az online oktatás megújítása a Dunaújvárosi Egyetemen: eDUE projekt, XXVII. Multimédia az oktatásban online nemzetközi konferencia, 2021, DOI: 10.26801/MMO.2021.1.027

Sereg Judit - Mány Dániel: Valós fordítási projekt több csoporttal a távolléti oktatás keretei között. In: Seresi Márta: Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben: Oktatásmódszertani tapasztalatok a Covid-19 idején. (2020) ISBN 9789634892885 pp. 43-57

Hallgatói kézikönyv Pannon Egyetem Tesztmérnök BSc alapszak projekt alapú oktatásának módszertanához, 2023

Downloads

Published

2024-02-23