Városi vízerőművek Erdélyben

Municipal hydro plants in Transylvania

Authors

  • KÁDÁR Péter

Keywords:

Transylvania at the turn of the century, hydro plants, urban electrification, Ganz factory, industrial heritage, /, Erdély a századfordulón, vízerőművek, városi villamosítás, Ganz gyár, ipari műemlékek

Abstract

Following the urban lighting in Temesvár, many cities in Transylvania tried to implement electric public lighting, electric energy services and urban electric transport. In many cases, the natural conditions made it possible to use hydropower. By the end of the 19th century the technical solutions for the construction of the dam, the upstream canal, the pressure pipes, the serial production of water turbines, generators and transformers, and even the transport of electricity over tens of kilometers were developed. The management of the larger cities made a decision one after the other to build a hydropower plant and electricity network to supply the city from the available options. We briefly present the hydroelectric power plants that once supplied Nagyszeben (Sibiu), Kolozsvár (Cluj-Napoca), Temesvár (Timisoara), Marosvásárhely (Tirgu Mures), Szászrégen (Reghin) and Dés (Dej), most of which are still in operation today. Our goal is to commemorate the world-class developments of that time. With the call for attention, we want to achieve protection, preservation, and even restoration of human-scale, close-to-nature facilities that can partially achieve sustainability.

Kivonat

A temesvári városi villanyvilágítást követve számos erdélyi város igyekezett villamos közvilágítást, villamos energia szolgáltatást és városi villamos közlekedést megvalósítani. A természeti adottságok sok esetben a vízenergia felhasználást tették lehetővé. A XIX. század végére kialakultak a technikai megoldások a gát, a felvízcsatorna, a nyomócsövek építésére, a vízturbinák, generátorok és transzformátorok sorozatgyártására, sőt ezen felől a villamos energia több tíz kilométerre való szállítására. A nagyobb városok vezetősége egymás után hozott döntést, hogy a kínálkozó lehetőségekből a város ellátására szolgáló vízerőmű és villamos energia hálózat megépítésre kerüljön. Röviden bemutatjuk az egykor Nagyszebent, Kolozsvárt, Temesvárt, Marosvásárhelyt, Szászrégent és Dést ellátó, zömében még ma is működő vízerőműveket. Célunk, hogy emléket állítsunk az akkori világszínvonalú fejlesztéseknek. A figyelemfelhívással védelmet, megőrzést, sőt helyreállítást szeretnénk elérni az emberléptékű, természetközeli és a fenntarthatóságot részben megvalósítható létesítményeknek.

References

a Román Televízió (TVR1) magyar adása Magyaradás Erdélyi vízerőművek I. : Cód (141) MAGYARADÁS /Erdélyi vízerőművek I. : Cód - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=87ToHy6nurc

Sitkei Gyula: Nagyszeben villamosművei. 1. rész: A Sadu 1 erőmű. Elektrotechnika 103 (2010) No. 6. pp. 20–23

Sitkei Gyula: Nagyszeben villamosművei 2. rész: A városi villamosmű és a Sadu 2 vízerőmű. Elektrotechnika 103 (2010) No. 9. pp. 34–36

a Román Televízió (TVR1) magyar adása Magyaradás Erdélyi vízerőművek II. Hidegszamos (141) MAGYARADÁS / Erdélyi vízerőművek II. - Hidegszamos - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7KUGnx44LN0

Makai Zoltán: Egy elfeledett erőmű a Maroson; Elektrotechnika 2012/03 pp23-25

Jancsó Árpád: Temesvár vízerőműve - működő műszaki műemlékünk / Jancsó Árpád. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2010 Bibliogr. ISBN 978-606-8178-07-3 Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek (eme.ro) https://eda.eme.ro/handle/10598/9740

NyugatiJelen.com - Vízi úton eljuthatunk Temesvárról az Északi-tengerig! https://www.nyugatijelen.com/jelenido/vizi_uton_eljuthatunk_temesvarrol_az_eszaki_tengerig.php

Makai Zoltán - Árva Csaba: 100 éves a Dés I. erőmű, Elektrotechnika, 2010/12. szám

Szentbenedek, Kornis-kastély (Szentbenedek), Erdély / Románia - Explore Carpathia https://www.explorecarpathia.eu/hu/romania/szentbenedek-kornis-kastely

Downloads

Published

2024-02-23