132 kV-os távvezetékek kapacitásbővítési lehetőségei

Capacity expansion possibilities of 132 kV overhead lines

Szerzők

  • ORLAY Imre

Kulcsszavak:

increase in transmission capacity, increase in wire temperature, high-voltage overhead line, high-temperature low-sag wires, dynamic load capacity, átviteli kapacitásnövelés, sodronyhőmérséklet növelés, nagyfeszültségű távvezeték, magas hőmérsékletű alacsony belógású sodronyok, dinamikus terhelhetőség.

Absztrakt

In 2013, new installation standards were introduced, which made the existing network planning requirements more restrictive.  However, it is important to note that the new requirements only apply mandatorily to overhead lines (or overhead line sections) established before MSZ EN 50341-1:2013 (main part) entered into force in case they undergo significant reconstruction, or a new column structure is installed due to the establishment of an artefact of special importance.

In effect, this means that the new standard does not have to be applied in the planning of reconstructions of current-carrying or protective-conducting wires when the column structures were established before the main part of MSZ EN 50341-1:2013 came into force, and they comply with the then existing standard regulations, provided that their static conformity can be ensured under the increased load.

Kivonat

2013-ban új létesítési szabványok jelentek meg, amelyek jelentős mértékben szigorították a hálózat tervezési előírásokat. Fontos azonban a szabványnak a következő előírása, miszerint az MSZ EN 50341-1:2013 (főrész) érvénybe lépése előtt készült szabadvezetékre (vagy annak részére) a szabvány követelményei csak abban az esetben kötelezőek, ha a szabadvezetéket lényeges változtatással, jelentős mértékben átépítik, vagy kiemelt jelentőségű műtárgy létesítése miatt új oszlopszerkezet kerül beépítésre.

Ez azt jelenti, hogy nem kell az új szabványt alkalmazni, meglévő és a főrész életbe lépése előtti szabványelőírásoknak megfelelő oszlopszerkezetek megtartásával történő áramvezető, vagy védővezető sodrony rekonstrukciója esetén, ha a megnövekedett terhelésre az oszlopszerkezet statikai megfelelősége biztosítható.

Hivatkozások

Nagy Béla, Bagi Tamás, Orlay Imre: Az átviteli kapacitás növelése HTLS sodrony alkalmazásával Elektrotechnika cikk 2020

Dr Barkóczy Péter, Nemcsák György: Új vezeték sodronyok fejlesztése Elektrotechnika cikk 2019

Dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) BME Nagyfeszültségű laboratórium Oktatási anyag

Megvalósíthatósági tanulmány Komplex távvezeték menedzsment rendszer az ÉMÁSZ hálózatán 2020.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-12