Mezőgazdasági géppel elszakított optikai légkábel telepítésével, karbantartásával kapcsolatos vizsgálata

Investigation related to the installation and maintenance of an optical aerial cable severed by an agricultural machine

Szerzők

  • VARGA Attila Károly

Kulcsszavak:

communication cable, optical cable, aerial cable, trail constructions, joint-use poles, hírközlő hálózat, optikai kábel, légvezeték, nyomvonal jellegű építmény, közös oszlopsor

Absztrakt

In an arable land in Borsod-Abaúj-Zemplén, in 2020, the optical cable installed on the electricity poles of the electricity supplier was cut by an agricultural machine, as a result of which a 120-meter section of the com-munications optical cable was destroyed and had to be replaced. The Institute of Automation and Info-communications, the Faculty of Mechanical Engineering and Informatics, the University of Miskolc received a request in connection with the standardization expert investigation concerning the given case, with the aim of preparing the opinion that forms the basis of the consideration during the court proceedings for the cutting of the wire caused by the hanging of the communication cable. The aim of this paper it to present the expert opinion and the court judgment.

Kivonat

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy szántóföldi területen 2020-ban egy megművelés alatt álló földterületen az áramszolgáltató villanyoszlopaira létesített optikai kábelt leszakította egy mezőgazdasági gép, mely következtében a hírközlési optikai kábel 120 méteres szakasza tönkrement és ki kellett cserélni. Az ügyet érintő szabványossági szakértői vizsgálat kapcsán megkeresését kapott a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara Automatizálási és Infokommunikációs Intézete azzal a céllal, hogy a hírközlési kábel belógásából adódó vezetékátvágás miatt indított bírósági eljárás során a mérlegelés alapját képező állásfoglalást készítsen. Jelen cikk ezen szakértői állásfoglalást és ennek a figyelembevételével hozott bírósági ítélet kívánja bemutatni.

Hivatkozások

MSZ 7487/3-80 szabvány, Magyar Szabványügyi Testület: Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint felett, www.mszt.hu (dokumentumazonosító: 008971)

MSZ 151-8:2002 szabvány, Magyar Szabványügyi Testület: Erősáramú szabadvezetékek.

A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai, www.mszt.hu (dokumentum-azonosító: 121584)

MSZ 17200-3:1999 szabvány, Magyar Szabványügyi Testület: Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak, www.mszt.hu (dokumentum¬azonosító: 071574)

Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet, net.jogtar.hu

Märcz László (műszaki szakértő, ELMŰ-ÉMÁSZ): Közös oszlop létesítés kérdései, 2017, http://mknonprofitkft.hu/oktafile.php?file_id=1688&p=1, 2017.

MSZ 151-1:2000 szabvány, Magyar Szabványügyi Testület: Erősáramú szabadvezetékek. 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai, www.mszt.hu (dokumentum¬azonosító: 073524)

A Kazincbarcikai Járásbíróság ítélete, valamint az azzal kapcsolatos perdokumentumok

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-12