Összefonódó hálózatok

Interleaved networks

Szerzők

  • KÁSA Zoltán
  • JÁNOSI-RANCZ Katalin Tünde

Kulcsszavak:

graphs, networks, interleaved networks, MGP, MathSciNet, gráfok, hálózatok, összefonódó hálózatok

Absztrakt

 We define interleaved networks (graphs), in which two or more networks use the same set of nodes. The network interpreted in this way offers new possibilities of use. We present an example of this. We hope that this may open up new research opportunities, but it can also be used in university practical classes.

Kivonat

Értelmezzük az összefonódó hálózatokat (gráfokat), amelyek esetében a két vagy több hálózat ugyanazt a csúcshalmazt használja. Az így értelmezett hálózat új felhasználási lehetőségeket nyújt. Erre mutatunk be egy példát. Reményeink szerint ez új kutatási lehetőségeket rejthet, de akár egyetemi gyakorlati órákon is felhasználható.

Hivatkozások

Kingan, S. R., Graphs and Networks, Wiley, 2022, ISBN: 978-1-118-93727-3

*** Mathematics Genealogy Project, https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu (Utolsó letöltés: 2022. 09.15)

*** MathSciNet® Mathematical Reviews, https://mathscinet.ams.org/mathscinet (Utolsó letöltés: 2022. 09.15).

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-12