Koronavírus Java projekt – a tervezés és megvalósítás mérföldkövei

Coronavirus Java project – milestones of design and implementation

Szerzők

  • KACZUR Sándor

Kulcsszavak:

software development, object-oriented programming, Java programming language, szoftverfejlesztés, objektumorientált programozás, Java programozási nyelv, esettanulmány, case study

Absztrakt

The lecture/article describes a case study used/usable in software development courses. The Java project collects data from two different websites: https://koronavirus.gov.hu/elhunytak and https://www.
worldometers.info/coronavirus/country/hungary/. The data is stored in a local file system, converted, combi­ned, and finally processed after some data cleaning. Related elements of the main topics of the it-tanfolyam.hu Java SE and Java EE software development courses: OOP-MVC, swing GUI, event-driven programming, handling text files, network communication, exception handling. The lecture/article describes the most important steps and milestones in the planning and implementation of the Java project.

Kivonat

Az előadás/cikk szoftverfejlesztő tanfolyamokon használt/használható esettanulmányt ismertet. A Java pro­jekt két különböző weboldalról gyűjt össze adatokat, ezek: https://koronavirus.gov.hu/elhunytak és https://
www.worldometers.info/coronavirus/country/hungary/. Az adatokat helyi állományrendszerben tárolja, kon­vertálja, összefésüli, végül némi adattisztítást követően feldolgozza. Az it-tanfolyam.hu Java SE és Java EE szoftverfejlesztő tanfolyamok tematikáinak kapcsolódó elemei: OOP-MVC, swing GUI, eseményvezérelt programozás, szövegfájlok kezelése, hálózati kommunikáció, kivételkezelés. Az előadás/cikk ismerteti a Java projekt tervezésének és megvalósításának fontosabb lépéseit, mérföldköveit.

Hivatkozások

Java SE szoftverfejlesztő tanfolyam, tematika, szakmai modul, orientáló modul,

https://it-tanfolyam.hu/java-se-szoftverfejleszto-tanfolyam/, 2022.08.20.

Java EE szoftverfejlesztő tanfolyam, tematika, szakmai modul, orientáló modul,

https://it-tanfolyam.hu/java-ee-szoftverfejleszto-tanfolyam/, 2022.08.20.

Java NIO vs. IO, https://www.javatpoint.com/java-nio-vs-input-output, 2020.10.07.

Java I/O, NIO, and NIO.2, https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/io/index.html, 2020.10.07.

Java Code Examples for javax.net.ssl.SSLContext,

https://www.programcreek.com/java-api-examples/?api=javax.net.ssl.SSLContext, 2020.10.20.

Introduction to Web Scraping With Java,

https://www.scrapingbee.com/blog/introduction-to-web-scraping-with-java/, 2020.10.07.

Reading Directly from a URL, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/urls/readingURL.html, 2020.10.07.

Java Swing MVC Example, https://examples.javacodegeeks.com/core-java/java-swing-mvc-example/, 2020.10.16.

Algorithms Complexity and Efficiency of Data Structures,

https://www.slideshare.net/introprogramming/19-algorithms-andcomplexity, 2022.05.01.

How to Use Tabbed Panes, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/tabbedpane.html, 2020.10.16.

JFreeChart Samples, https://www.jfree.org/jfreechart/samples.html, 2021.07.20.

JFreeChart Tutorial, https://www.tutorialspoint.com/jfreechart/index.htm, 2021.07.20.

Google Chart Gallery, https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery, 2021.07.20.

Koronavírus (magyarországi adatforrásként használt weboldal), https://koronavirus.gov.hu/elhunytak, 2022.08.20.

Hungary COVID - Coronavirus Statistics – Worldometer (nemzetközi adatforrásként használt weboldal), https://www.worldometers.info/coronavirus/country/hungary/, 2022.08.20.

Generics Methods (The Java™ Tutorials), https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/methods.html, 2022.05.01.

Ferenci, Tamás: A magyarországi regisztrált koronavírusos halottak adatainak elemzése, https://github.com/tamas-ferenci/C19MortalityLineListingHUN, 2021.10.03.

Hogyan értékeljük az online vizsgafeladatot?, https://it-tanfolyam.hu/hogyan-ertekeljuk-az-online-vizsgafeladatot/, 2022.08.20.

Erasmus+ program – Szakdolgozatok – kaczursandor.hu,

https://kaczursandor.hu/erasmus-program-szakdolgozatok/, 2022.08.20.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-12