Hibrid következtetőrendszerek

Hybrid inferencing architectures

Szerzők

  • KILIÁN Imre

Kulcsszavak:

Neurális hálók, logikai programozás, csevegőrobotok, képfeldolgozás

Absztrakt

After decades-long Sleeping Beauty’s dream, neural network based artificial intelligence solutions are in explosion. They have broken out from within the walls of research labs, and in many cases, we can meet them as basic pieces of commercial software solutions. Yet, deep learning solutions are in many cases difficult or at least heavy-weighted, when related to conventional, rule-driven solutions. In the present article we are describing two case studies, where the two approaches are successfully combined.

Kivonat

Több évtizedes Csipkerózsika-álom után a neurális hálós mesterséges-intelligencia megoldások robbanni kezdtek. A kutató laboratóriumok berkeiből kitörtek, és sok esetben piaci szoftver megoldások részeiként is találkozhatunk velük. Ám a mélytanulásos megoldások egy sor esetben nehézkesek vagy legalábbis túl nehézsúlyúak a hagyományos, szabály alapú megoldáshoz képest. A cikkben két esettanulmány kapcsán a két megközelítés kombinációjára mutatunk be példákat.

Hivatkozások

https://docs.openvino.ai/latest/ omz_models_model_person_detection_action_recognition_0006.html (elérés: 2022-07-10)

J. Wielemaker: An overview of the SWI-Prolog programming environment, Proc. 13-th International Workshop on Logic Programming Environments, pp.1-16. ed: F. Mesnard, A. Serebenik, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium, 2003.

Kilián, I.: Contralog: egy előre haladó, Prolog-konform következtető motor és alkalmazása ReALIS nyelvi elemzésre

In: Biró Károly, Sebestyén-Pál György (szerk.)

ENELKO 2011 SZÁMOKT2011: XII Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferencia; XXI Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia.

Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2011., pp. 199-205.

Kilián, I.: Contralog: a Prolog-conform forward chaining environment and its application for dynamic programming and natural language parsing

Acta Univ. Sapientiae, 8. 1. (2016) pp. 41-62

Kilián, I.: Általános célú természetes nyelvi elemzőprogramok létrehozásának tapasztalatai

In: Bíró Károly, Sebestyén-Pál György (szerk.)

ENELKO 2011 SZÁMOKT2021: XXII Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferencia; XXXI Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia.

Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2011., pp. 199-205.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-12