Új vízoldható ródium(I)-NHC és NHC/tercier foszfin vegyes komplexek szintézise és katalitikus alkalmazása

Synthesis and catalytic application of new water-soluble rhodium(I)-NHC and mixed NHC/tertiary phosphine complexes

Authors

  • CZÉGÉNI Csilla Enikő
  • UDVARDY Antal
  • JOÓ Ferenc
  • PAPP Gábor
  • HORVÁTH Henrietta

Keywords:

allylic alcohols, redox isomerization, N-heterocyclic carbenes, rhodium, homogeneous catalysis, allil-alkoholok, redox-izomerizáció, N-heterociklusos karbének, ródium, homogén katalízis

Abstract

New water-soluble [RhCl(sSIMes)(cod)] (sSIMes = 1,3-bis(2,4,6-trimethyl-3-sodium sulfonatophenyl)imidazolin-2-ylidene) complex was synthesized according to the previously reported literature procedure for water insoluble Rh(I)-NHC complexes [1]. From [RhCl(cod)(bmim)] [2] (bmim = 1-butyl-3-methylimidazol-2-ylidene; cod = η4-cyclo-1,5-diene), new water-soluble mixed NHC/tertiary phosphine complexes were prepared: [Rh(bmim)(cod)(pta)]BF4; Na2[Rh(bmim)(cod)(mtppts)] (pta = 1,3,5-triaza-7-phosphadamantane; mtppts-Na = sodium salt of trisulfonated triphenylphosphine). These complexes are selective catalysts in redox isomerization reactions of various alk-1-en-3-ols to ketones in aqueous solutions under inert atmosphere (without hydrogen gas) [3].

Kivonat

Az új vízoldható [RhCl(sSIMes)(cod)] (sSIMes = 1,3-bis(2,4,6-trimetil-3-nátrium-szulfonatofenil)imidazolin-2-ilidén) komplexet a nem vízoldható Rh(I)-NHC komplexek esetén leírt irodalmi módszert követve állítottuk elő [1]. A [RhCl(cod)(bmim)] komplexből [2] (bmim = 1-butil-3-metil-imidazol-2-ilidén; cod = η4-ciklo-1,5-dién) pedig új, vízoldható vegyes NHC/tercier foszfin komplexeket állítottunk elő: [Rh(bmim)(cod)(pta)]BF4; Na2[Rh(bmim)(cod)(mtppts)] (pta = 1,3,5-triaza-7-foszfaadamantán; mtppts-Na = triszulfonált-trifenil-foszfin nátrium-sója). Ezek a komplexek szelektív katalizátorai különféle alk-1-én-3-olok redox izomerizációs reakciójának vizes oldatokban, inert atmoszférában (hidrogén nélkül) is ketonokat eredményezve [3].

Köszönetnyilvánítás: A kutatás a GINOP-2.3.2-15-2016-00008 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A szerzők köszönik a támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs alapnak (NKFI-FK128333). A TKP2020-NKA-04 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2020-4.1.1-TKP2020 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Downloads

Published

2021-10-25

Issue

Section

Szekció-előadások / Section Presentations