ZnO nanorészecskék viselkedése eltérő összetételű talajvizekben

Behaviour of ZnO nanoparticles in groundwater of different composition

Authors

  • KANÁSZ Eszter
  • SOLYMOS Karolina
  • KOVÁCS Zoltán
  • GYULAVÁRI Tamás
  • KUKOVECZ Ákos
  • KÓNYA Zoltán
  • PAP Zsolt

Keywords:

ZnO, soil extract, photocatalytic activity, phenol, /, talajkivonat, fotokatalitikus aktivitás, fenol

Abstract

The main objective of our research was to investigate how the properties of ZnO NPs change in different types of soil solutions. Soil solution was prepared using three different types of soil (acidic regosol, slightly alkaline chernozem, and alkaline saline soil). The behaviour of our own and commercial ZnO with spherical morphology was compared. Both were reacted with soil extracts at a concentration of 5 g/L. Then, they were characterised by XRD, SEM, IR, and DRS measurements. Their photocatalytic activity was investigated by the degradation of phenol after they were immersed in soil solution.

The crystal structure and band gap did not change after the interaction. However, their photocatalytic activity decreased after immersion in acidic regosol,slightly alkaline chernozem soil alkaline saline soil solutions.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kutatásunk fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan változnak a ZnO NP-k tulajdonságai különböző típusú talajoldatokban. Talajoldatot készítettünk három különböző típusú talajból (savas regosolból, enyhén lúgos csernozjomból, és lúgos szikes talajból). Összehasonlítottuk a saját készítésű és kereskedelmi gömb morfológiájú ZnO viselkedését. Mindkettőt talajkivonatokkal reagáltattuk 5 g/L koncentrációban. Ezután a ZnO-t XRD, SEM, IR, DRS mérések segítségével jellemeztük. A fotokatalitikus aktivitást fenol lebontásával vizsgáltuk, a talajoldatba való merítést követően.

A kristályszerkezet és a tiltott sáv nem változott a kölcsönhatás után. Fotokatalitikus aktivitásuk azonban csökkent a savas regoszol ,enyhén lúgos csernozjom és lúgos szikes talajoldatba való merítés után.

Published

2023-10-23