Kinurénsavszármazékok organokatalitikus C–3 alkoximetilezési reakcióinak feltérképezése és kiterjesztése

Organocatalytic C–3 alkoxymethylation of kynurenic acid derivatives, assessment and broadening scope

Authors

  • SIMON Péter
  • LŐRINCZI Bálint
  • SZATMÁRI István

Keywords:

kynurenic acid, alkoxymethylation, ortho-quinone methide, organocatalysis, /, kinurénsav, alkoximetilezés, orto-kinonmetid, organokatalízis

Abstract

The scope of the previously studied C–3 secondary aminomethylation reaction of kynurenic acid was broadened by utilizing the corresponding amino acids. Conducting the reactions, a novel C–3 ethoxymethylated product was observed. Investigating the reaction by both systematic downgrade and broadening, the optimal conditions were defined. The necessity of the amino acid, the N-nucleophiles, the in situ acidity, the heteroatoms of the cyclic amines and the secondary amino moiety was analyzed, as well as the optimal equivalence of the N-nucleophiles. The reaction was conducted with the highest conversion rate by diminished equivalence of the amino acids. Mechanism of the C–3 ethoxymethylation was proposed, based on the implementation of analogous transformations.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kinurénsav, már vizsgált szekunder aminometilezési reakcióinak megfelelő gyűrűs aminosavakkal való kiterjesztése közben egy új, C–3 etoximetilezett szerkezet kialakulását figyeltük meg. A reakciót feltérképezve, szisztematikusan vizsgálva a C–3 etoximetilezési reakció optimális körülményeit határoztuk meg. Vizsgáltuk az aminosav szerkezet, az N-nukleofilek, az in situ kialakuló savas közeg, a gyűrűs aminok esetleges heteroatomjainak valamint a szekunder aminocsoport szükségességét, illetve a reakcióban additívként használt N-nukleofilek optimális ekvivalenciaviszonyát. A reakció maximális konverzióját csökkentett ekvivalenciájú aminosav additívek segítségével értük el. A C–3 etoximetilezett szerkezet kialakulásnak mechanizmusára javaslatot tettünk, analóg reakciók végrehajtása alapján.

Published

2023-10-23