Gyorskalcinálással előállított kalcium-titanátok fotokatalitikus aktivitásának és stabilitásának vizsgálata

Evaluation of the photocatalytic activity and stability of calcium titanates prepared by rapid calcination

Authors

  • GYULAVÁRI Tamás

Keywords:

calcium titanate, oxalic acid, phenol, chlorophenol, photocatalysis, /, kalcium-titanát, oxálsav, fenol, klorofenol

Abstract

Calcium titanate (CaTiO3) photocatalysts were prepared using a sol–gel method. A rapid calcination technique was applied to obtain crystalline products and decrease preparation costs. The effect of calcination temperature on the properties of the CaTiO3 samples was investigated. The samples were characterized by XRD, SEM, IR, DRS, and nitrogen adsorption–desorption measurements. The photocatalytic activity of the samples was evaluated by the photocatalytic oxidation of phenol, chlorophenol, and oxalic acid under UV light irradiation. Our own CaTiO3 photocatalysts had higher photocatalytic activity than that of a commercial SrTiO3 reference in most cases. The causal relationship between the characterization results and photocatalytic activity was successfully established.
Keywords: calcium titanate, oxalic acid, phenol, chlorophenol, photocatalysis

ÖSSZEFOGLALÓ
Kalcium-titanát (CaTiO3) fotokatalizátorokat állítottunk elő szol–gél módszerrel. A kristályos termék előállításához és a szintézis költségeinek csökkentéséhez egy gyorskalcinálási technikát alkalmaztunk. A mintákat XRD, SEM, IR, DRS, és nitrogén adszorpciós–deszorpciós módszerekkel jellemeztük. A fotokatalitikus aktivitást fenol, klorofenol, és oxálsav bontásával vizsgáltuk UV megvilágítás mellett. Az általunk készített CaTiO3-ok hatékonyabbak voltak a referenciaként használt kereskedelmi SrTiO3-hoz képest az esetek többségében. Az anyagszerkezeti vizsgálatok eredményei és a fotokatalitikus aktivitás közötti ok-okozati összefüggéseket sikeresen felderítettük.

Published

2023-10-23