Nehézfémek meghatározása különböző élelmiszermintákban röntgen fluoreszcencia spektroszkópiával

Determination of heavy metals in various food samples by means of X-ray fluorescence spectroscopy

Authors

  • CSAVDÁRI Alexandra
  • BALA Szende

Keywords:

Food analysis, X-ray fluorescence, /, Élelmiszerelemzés, Röntgenfluoreszcencia

Abstract

The study presents results of X-ray fluorescence elemental analysis of 122 food samples of various categories. Depending on their concentrations, elements were classified in 5 categories. Heavy metals are present in under 100 ppb amounts. Essential species, such as iron and manganese, are present in the range of 5 to 100 ppb. Toxic heavy metals, such as Cr, As, Cd, Pb, Hg, Al, had shown amounts of less than 5 ppb. Nevertheless, since these species bio-accumulate, it is important to identify their presence in food.

The suitability of using a portable instrument was also checked. Even though the determined values are not absolute and characteristic for the entire range of food products of a certain category, the method proves to be performant enough to indicate whether any hazardous heavy metal content is within the legal domains.

ÖSSZEFOGLALÓ

            Jelen tanulmány 122 különböző kategóriájú élelmiszerminta röntgen-fluoreszcenciás elemanalízisének eredményeit mutatja be. A koncentrációjuktól függően az elemek 5 kategóriába lettek sorolva. A nehézfémek 100 ppb alatti mennyiségben vannak jelen. Az emberi egészség számára nélkülözhetetlen vas és mangán például, az 5-100 ppb tartományban található. A mérgező nehézfémek tartalma kisebb mint 5 ppb. Ide például a Cr, As, Cd, Pb, Hg, Al sorolható. Mindazonáltal, mivel ezek a fajok biológiailag felhalmozódnak, fontos azonosítani jelenlétüket a táplálékban.

            A hordozható műszer használatának alkalmasságát is ellenőrizve lett. Annak ellenére, hogy a meghatározott értékek nem abszolútak és nem is jellemzőek egy-egy kategória élelmiszertermékeinek teljes körére, a módszer elég hatékonynak bizonyul ahhoz, hogy megmutassa, hogy a veszélyes nehézfém-tartalom a törvényi tartományon belül van-e.

Published

2023-10-23